Dato: 10. juli 1859
Fra: I. P. E. Hartmann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[10.7.1859]

Allersomfortrffeligste Digter, trofaste Ven! Den Udflugt til Berlin og Dresden, som Du af min Kones Brev vil see at jeg agter at gjre med Carl, tnker jeg at tiltrde i Overmorgen, og jeg vil da frst med et Par Ord give Lyd fra mig. Touren bliver kun meget kort, og jeg faaer vel neppe heller denne Gang Fru Serre at see, da Hovedhensigten er at Carl skulde lre Galerierne og Samlingerne at kjende, og der saa vist ikke bliver Tid til en Udflugt til Marxen. Reissiger skal jeg dog see at faae talt med om Liden Kirsten, i alt Fald kan man vel faae at vide, hvor de har gjort af Musiken. - Ravnen ligger mig strkt paa Hjertet; men hvad siger Du om de forandrede Theaterforhold, og hvem mon der nu kommer til at regere i sthetisk Henseende. - Mange troe at det bliver Heiberg; men er dette Tilfldet, saa kjender jeg saa meget til hans Operasympathier, at jeg meget betvivler Muligheden af Ravnens Gjenoptagelse paa Scenen under hans Directorium. - Skulde det blive Tillisch selv som skal bestemme Repertoiret, saa kjender jeg aldeles Intet til ham og hans Smag. Ulykken er at man for jeblikket slet Intet ve ed om, hvem man har for sig. Skal Ravnen optages igjen paa Repertoiret, maa den understttes af nogen VelvilIie og Flothed fra Bestyrelsens Side, der maa anvendes ikke lidt paa Udstyrelsen, for at den ogsaa i denne Henseende kan svare til Tidens Fordringer, ligesom den skulde komme dertil i digterisk og musikalsk Henseende ved den nye Skikkelse af Text og Musik. - Men man maatte da vide, hvem man har med at gjre, for at kunne have nogen Vished for at den ikke blot drives igjennem for vort nskes Skyld, men at den ogsaa mdes fra Bestyrelsens Side med virkelig Interesse og Velvillie. Kan Du i den Henseende give mig nogen Trst, skal det vre mig inderlig kjrt; men jeg frygter for at det bliver skidt for Operaen i denne nrmeste Fremtid, om end den nye Bestyrelse ellers kan have sine mange gode Sider.

Hvis Du vilde glde mig med et Par Ord om disse Sager, haaber jeg at Dit Brev om 10 eller 12 Dage vil trffe mig i Roeskilde. - Lev imidlertid vel, reis lykkeligt og kom sund tilbage til os Alle.

Sndag 10 Juli

Din

I:P:E:Hartmann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter