Dato: 26. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: A. E. Tang
Sprog: dansk.

Aalborg den 26 Juli 1859.

Kjre Hr Etatsraad Tang og Frue!

Ja, til Dem begge to maa jeg skrive det er dog i Aand og Hjerte som tilforn! Tak, inderlige megen Tak for de deilige Dage De forundte mig paa Nrre-Wosborg, jeg flte mig saa hjemme der, for jeg forstod at jeg virkelig var velkommen, at milde ine saae paa mig, dybt bevget sagde jeg Dem Lev vel! Har man de uendelig godt er det en egen Flelse, man lsner sig med for igjen at gaae ud paa en ny Blge. Alle Dttrene, Deres Svigerinde, ligesom Deres hjertelige Broder og kjre Hustru vil De bringe de hjerteligste Hilsener, Hr Hein og er endnu den unge Her Petersen der, da siig dem at de levende og varmt staae i min Erindring, jeg haaber at De ligesaa venligt mindes mig. Reisen med Dampskibet var ret behagelig, uag[t]et det var noget koldt og Fjorden i stor Bevgelse. Da jeg kom til Thisted blev jeg meget venligt tiltalt af et Par yngre Embedsmnd, man ventede mig der i Byen, man tilbd mig et Hjem, men jeg havde nu opgivet Besget her og vidste at Dahlstrms ventede mig til Middag. Da jeg saa ikke gik i Land i Thisted, fik jeg dog et venlig Tegn paa at Mange der vare godt stemt for mig, thi da Skibet gik, udbragte man et skingrende Hurra for mig! Dahlstrms og flere venner og Veninder toge imod mig i Aalborg. Excellentsen rsted er her ogsaa og fra ham og hele Familien her skal jeg / hilse Dem. Da jeg straks pakkede mit Ti ud, fand jeg i min Natsk mellem mit Natti, et Stykke der saa ud som et langt Gardin, men det var et tyndt Sengetppe, tnk Dem! Det maa i Lemvig have ligget paa Stolen ved mit Ti og med dette puttet i Natskken, jeg vilde strax have sendt det med Brevposten, men da der skulde 17 Postmrker paa, mente Dahlstrm det gik bedre med Pakkeposten, det er nu af sted og jeg haaber kommer rigtig til sin Bestemmelse. Da jeg ikke husker Vrtens Navn og dette, paa Regningen jeg fik var utydeligt, dog det fik jeg ud at han nok hedder B. Sand; under den Bedragelse fli det Gardinlette Tppe til Lemvig, det var det Eventyr. Paa Lverdag reiser jeg herfra til Brglum-Kloster, bliver der omtrent 6 Dage, glder De mig altsaa med Brev fr den 5 August vil De da lade det gaae til Brgljum Kloster ved Hjrring, senere / er det bedst at sende det til Aalborg hvor jeg kommer igjen paa Hjemreisen fra Skagen. - Him Snue og Forkjlelse vil endnu ikke slippe og mere nordpaa bliver vel Luften neppe mildere. Vil De nu ret hjerteligt hilse hver isr, glem ikke Frken Meinert, og siig til lille Mathilde at hun nu selv maa srge for Hatte til Augusta og Antonia, Hattene udenfor Kjkkenvinduerne, baade de brune og de rde. Arspargestoppen rammer en god grn Fjeder til samme. I Tankerne er jeg hos Dem Alle sammen og haaber engang igjen at forny Besget, det skeer ikke nogle Aar, men om Gud vil jeg lever, da et efterflgende, tidt og altid vil jeg erindre Deres undelig Godhed for mig! Min hjerteligste Tak! I venskab og Hengivenhed.

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus