H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til A. E. Tang 26. juli 1859

Hop forbi menu og nyheder

Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 26. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: A. E. Tang
Sprog: dansk.

Aalborg den 26 Juli 1859.

Kjære Hr Etatsraad Tang og Frue!

Ja, til Dem begge to maa jeg skrive det er dog i Aand og Hjerte som tilforn! Tak, inderlige megen Tak for de deilige Dage De forundte mig paa Nørre-Wosborg, jeg følte mig saa hjemme der, for jeg forstod at jeg virkelig var velkommen, at milde Øine saae paa mig, dybt bevæget sagde jeg Dem Lev vel! Har man de uendelig godt er det en egen Følelse, man løsner sig med for igjen at gaae ud paa en ny Bølge. Alle Døttrene, Deres Svigerinde, ligesom Deres hjertelige Broder og kjære Hustru vil De bringe de hjerteligste Hilsener, Hr Hein og er endnu den unge Her Petersen der, da siig dem at de levende og varmt staae i min Erindring, jeg haaber at De ligesaa venligt mindes mig. Reisen med Dampskibet var ret behagelig, uag[t]et det var noget koldt og Fjorden i stor Bevægelse. Da jeg kom til Thisted blev jeg meget venligt tiltalt af et Par yngre Embedsmænd, man ventede mig der i Byen, man tilbød mig et Hjem, men jeg havde nu opgivet Besøget her og vidste at Dahlstrøms ventede mig til Middag. Da jeg saa ikke gik i Land i Thisted, fik jeg dog et venlig Tegn paa at Mange der vare godt stemt for mig, thi da Skibet gik, udbragte man et skingrende Hurra for mig! Dahlstrøms og flere venner og Veninder toge imod mig i Aalborg. Excellentsen Ørsted er her ogsaa og fra ham og hele Familien her skal jeg / hilse Dem. Da jeg straks pakkede mit Tøi ud, fand jeg i min Natsæk mellem mit Nattøi, et Stykke der saa ud som et langt Gardin, men det var et tyndt Sengetæppe, tænk Dem! Det maa i Lemvig have ligget paa Stolen ved mit Tøi og med dette puttet i Natsækken, jeg vilde strax have sendt det med Brevposten, men da der skulde 17 Postmærker paa, mente Dahlstrøm det gik bedre med Pakkeposten, det er nu af sted og jeg haaber kommer rigtig til sin Bestemmelse. Da jeg ikke husker Værtens Navn og dette, paa Regningen jeg fik var utydeligt, dog det fik jeg ud at han nok hedder B. Sand; under den Bedragelse fløi det Gardinlette Tæppe til Lemvig, det var det Eventyr. Paa Løverdag reiser jeg herfra til Børglum-Kloster, bliver der omtrent 6 Dage, glæder De mig altsaa med Brev før den 5 August vil De da lade det gaae til Børgljum Kloster ved Hjørring, senere / er det bedst at sende det til Aalborg hvor jeg kommer igjen paa Hjemreisen fra Skagen. - Him Snue og Forkjølelse vil endnu ikke slippe og mere nordpaa bliver vel Luften neppe mildere. Vil De nu ret hjerteligt hilse hver især, glem ikke Frøken Meinert, og siig til lille Mathilde at hun nu selv maa sørge for Hatte til Augusta og Antonia, Hattene udenfor Kjøkkenvinduerne, baade de brune og de røde. Arspargestoppen rammer en god grøn Fjeder til samme. I Tankerne er jeg hos Dem Alle sammen og haaber engang igjen at forny Besøget, det skeer ikke nogle Aar, men om Gud vil jeg lever, da et efterfølgende, tidt og altid vil jeg erindre Deres undelig Godhed for mig! Min hjerteligste Tak! I venskab og Hengivenhed.

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus