Dato: 28. december 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Chr. Lose
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 28 December 1859

Kjre Hr Lose!

i aftes modtog jeg Deres Brev og strax satte jeg mig hen at skrive det forlangte Vers; senere, henimod Midnat skrev jeg et lignende, meget strre, men i Dag, ved Gjennemlsningen foretrkker jeg dog det frste, da der i faae Ord er sagt det samme som i det tre gange lngere. Olricks Tegning beholdt jeg gjerne men da jeg ikke veed om De har Brug for den lader jeg samme flge med. Faaer jeg paa Sndag det Nummer hvori mit lille Vers sttes, at jeg kan see hvorledes det tager sig ud. Hjertelige Hilsener / til hr Delbanco, han har vel modtaget Brev fra mig, jeg skrev iforgaars; beed ham endelig see Korrecturen nie, og lad ham lgge mrke til at der i Verset staaer "Medgang" og ikke "Modgang" thi det vilde blive en flau Feil.

Gldeligt Nytaar

Deres hengivne

H. C. Andersen

E.S. Vil De lade to Exemplarer af min nye Eventyr, fjerde Hefte, indbinde med et stivt mrkeblaat Bind, saaledes som jeg tidligere har faaet, og lade disse ligge til mig, naar jeg den fjerde Januar kommer til Byen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 735-37)