Dato: 24. januar 1860
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 24Jan 1860.

Kjre Ven!

Vi glde os over den Opmuntring og Deeltagelse, der holder Dem i Aande. Det var isrdeleshed en gldelig Erfaring, De har gjort ved Foredraget og Oplsningen i Arbeiderforeningen. De har derved aabnet Poesien Indgang i en Sphre, hvor den kan virke hist velgjrende, og De har selv fundet et frit poetisk Kateder, som De nu vist ogsaa vil betrde saa ofte De fler Kraft og Stemning dertil. Modet, veed De nu, svigter Dem ikke, naar De frst er i Ilden, eller maaskee rettere, naar Ilden er i Dem. Den ngstelighed, der gaaer forud, vil hver Gang blive mindre. De vil snart med udelukkende Iver for Sagen og for hvad der ligger Dem paa Hjertet at tale ind i Folket, ganske glemme Hensynet paa alt Andet og med glad Tillid fortstte hvad De saa heldig har begyndt. De kan gjerne forelse hvad Alle kjende og har lst; jeg er vis paa, nsten ethvert af Deres Eventyr altid paany vil hres med Liv og Fornielse. Selv naar De har faaet Ministerpensionen og - hvad jeg dog ikke nsker - hviler paa Deres Labber - har De nu en Professorplads, som Vorherre har givet Dem. Den fuldstndige Digtergage skal og maa Folkethinget indrmme Dem, hvis det ikke vil gjre sig selv og Folket Skam.

Har De lagt Mrke til Henrik Hertz's sthetiske Diplomatik og Oeconomie i hans Bedmmelse af Perioden i vor Literatur hvor han selv og L Heiberg har vret medvirkende! med al Konst og Forsigtighed siger han Mere ved hvad han ikke siger, end ved hvad han siger, og man veed gjerne forud hvor han vil hen. Gamle Bredahl gik da bort; mon Ingen kunde udvirke, at hans Enke og den ugifte Datter kunde beholde den lille Digtergage, der blev ham forundt! - jeg troer, det var 250 R. Kan De aande Liv i den Tanke, saa gjr det! Han maatte svare Afgift af Parnasset, uden at have Grsning til et Lam derpaa - hans Keiserdmme Khlam laae i Maanen - hans Musa var den gamle Hex Gumba, sagde han selv, men hun var dog en Lysalf, og det Parnas han svarede Skat for, hed i Folkets Mund Peer Nassens Banke. Men derfra saae han meget Stort og Herligt. Jeg har tnkt paa et Digt over ham med de Motiver; men det vil ikke frem. Lev vel! Hjertelig Hilsen fra os begge

Deres

B.S. Ingemann

[Tilfjelse i margen s.l:]

Hilsen til den elskvrdige Excellents - Hartmann og Gade!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter