Dato: 25. januar 1860
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenborg den 25de Januar 1860.

Kjre Ven!

Da der vistnok maa siges at vre et vist aandeligt Slgtskab mellem Digtere og Oldgranskere,hvilke sidste endog stundom blive altfor digteriske, tr jeg maaske i min Kones og mit Navn anmode Dem om at gjre os og endeel antiqvariske Venner den Glde al tage tiltakke hos os i Morgen Torsdag Kl. 5. Jeg veed vel, hvor meget De er plaget af Indbydelser, men det skulde vre os overordentlig kjrt, hvis De i Betragtning af det omtalte Slgtskab, ved Deres Nrvrelse vilde yde Antiqvarerne noget virkeligt Mundgodt.

Med de venligste Hilsener fra min Kone.

Deres hengivne

J. J. A. Worsaae.

Velb.

Hr. Professor H. C. Andersen,

Ridder af Dbg., Dbmd. samt Ridder af fl. Ordener.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost