Dato: 26. januar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Augusta Marie Hall
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 26 Januar 1860.

Deres Naade!

Til paa Lverdag Middag har jeg allerede for flere Dage sidenmodtaget en Indbydelse fra Kammerherreinde Neergaard, og kan altsaa ikke denne Gang nyde Godt af Deres Naades Velvillie mod mig.

Hvad det at lse angaaer, Da er jeg for ieblikket saa forkjlet at jeg desvrre ikke kan, men haaber snart at fle mig bedre og beder derfor, at Deres Naade om kort Tid vil glde mig med at bestemme en Dag, helst om Formiddagen, at De og Deres Mand finde det beleiligt til lidt Lsning. Alt dette vilde / jeg mundtligt have forebragt i Dag, da jeg gik ind til Christianshavn hvor jeg troede at De endnu boede, men der hrte at jeg maatte sge Dem paa Bakkegarden. Min hjerteligste og rbdigste Hilsen til Dem og Deres Mand.

Deres Naades hengivne

H. C. Andersen.

Til Fru Hall fdt Brndsted. /

[udskrift:] Deres Naade Fru Hall fdt Brndsted

Bakkehuset ved Balby.

(H.C. Andersen)

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 241, billed 6637-39)