Dato: 22. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn Mai 1860

Kjre Ven!

Det var min Bestemmelse at reise fra Kjbenhavn med Middagstoget paa Fredag for at komme ud til Dem og da Pintsemorgen forlade Sor, men efter at jeg havde talt med Dem og kom hjem, erindrede jeg at det var Deres Fdselsdag netop anden Pintsedag, da skulde jeg vre paa Glorup, og jeg var ikke glad ved at Festdagen saaledes indtraf lige i det jeg var afsted og isr da jeg ifjor ogsaa var borte, De erindrer at jeg blev af Kongen kaldet til Frederiksborg; / Nu har jeg imidlertid faaet Brev fra Grev Moltke-Hvitfeldt paa Glorup at hans Kone ligger syg i Dresden og han reiser strax derhen, altsaa er mit Besg paa Glorup opgivet og jeg kan vre hos Dem Fdselsdagen; min Reiseplan er altsaa nu, at jeg paa Lverdag, den 26 Mai, forlader Kjbenhavn og er med Morgen- eller Middags Toget i Sor, hvor jeg bliver Sndag, Mandag og maaskee Tirsdag og da reiser lige til Udlandet. - De vil jo nok have mig de tre hele Dage. Altsaa kommer jeg ikke, som Aftalen var, Fredag, men derimod Lverdag. Hils paa det hjerteligste / Deres Kone. Skoven er jo nu i sin Deilighed, Veiret smukt, men min Forkjlelse er ikke ganske overstaaet, jeg hoster lidt endnu.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

Til Hr Konferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 577-79)