Dato: 23. maj 1860
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 23 Mai 1860

Kjre Ven!

Vi glde os nu til at see Dem paa Lverdag. Her er nu deiligt. Jeg kom frisk Hjem; min Kones Hoste var bleven vrre; men hun har nu hvilet sig og holdt Cuur; vi haabe, at De og hun ikke skal holde mange Hosteduetter i Pintsedagene. De har maaskee Noget med at lse for os - i alt Fald har De / Kilden med til Springvldet med alle de udsprungne og tilkommende Eventyr-Guldbler og det varme trofaste Hjerte for de gamle Venner! Hjertelig Hilsen fra os begge!

Deres

inderlig hengivne B.S. Ingemann.

/

S.T.

Hr. Professor H. C. Andersen

Ridder af flere Ordener i Kibenahvn

Nyhavn Byens Side 67

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 440, billed 7167-69)