Dato: 4. juni 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Rendsborg den 4 Juni 1860

Kjre Ven!

Fr jeg ret flyver ud i den vide Verden maa jeg dog sende min Brevdue til Sor-Skove, til det kjre Hjem ved Skovsen; jeg vil haabe at De og Deres Kone befinde sig vel, og at rigtigt godt Humeur er tilhuse. Det var en kold Tour fra Korser til Flensborg, jeg frs, og havde Capitainen ombord ikke laant mig sin egen store Kappe, havde jeg, den hele Fart, maattet blive nede i Kahytten. Jeg hostede en Deel da jeg kom i Land og blev derfor en heel Dag ret i Ro og Mag i Flensborg, uden just at fle mig / ganske vel, men nu at jeg er i Rendsborg, har varmt og godt Veir, er ogsaa i et hyggeligt Hjem, (hos Capitain Lnborgs), fler jeg mig srdeles bedre og lover mig til Flugten syd paa. Det har hjulpet paa den skumle By, at Voldene, for en Deel, ere revne ned; paa en Rest af disse har Lnborgs et lille Have-Anlg hvor der i disse Dage blomstrer ganske deiligt en stor Hvidtjrn, det er en Vignet til Foraaret selv, saa riig, saa frisk, saa duftende. General Baggesen har jeg her besgt og han mig igjen, her ere flere unge elskvrdige Officerer og alle Soldaterne hilse bekjendt naar jeg mder dem. / Byens Folk tale ellers alle Tydsk, det er ikke som i Flensborg hvor man rundt om paa Gaden hrer Befolkningen fre Talen paa Dansk.

Herfra reiser jeg over Eisenach til Mnchen og jeg beder Dem at De vil glde mig med Brev i "Mnchen poste restante", der bliver jeg indtil mod Slutningen af denne Maaned, De skal da senere erfare hvorledes jeg lgger min Reiseplan, der endnu kun strkker sig til Schweitz, fr jeg seer om Italien bliver et roligt Land, man kan besge.

Vil De hjerteligst hilse Deres Kone, hun og De modtage min inderlige Tak for de Dage jeg igjen tilbragte i Deres lykkelige Hjem og denne Gang til Fdselsfest! / Lad mig vide, naar De glder mig med Brev, om De har noget Arbeide for, det fik jeg ikke spurgt Dem om da vi vare sammen. Vil De hilse Frknerne Wilster og sige at jeg ved dette mit Besg, aldeles savnede dem; det var ogsaa kjedeligt at jeg slet ikke fik talt med Fru Zeuthen; de faae Dage faer saa hurtig hen! - Og nu lev hjerteligt vel! Gud glde og bevare i Sundhed og godt Humeur Dem og Deres fortrffelige Kone.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Til Hr Konferentsraad B. S: Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 580-83)