Dato: 19. juni 1860
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Stockholm den 19. Juni 1860,

Bste Vn!

Tillgif, att jag s sent besvarar Ditt wnskapliga bref, men strax efter dess emottagande erhll jag en stor och ofrmodad sorg, genom min ldsta broders ddsfall, efter blott 2 dagars sjukdom, hvilken dock icke syntes farligare, n att jag f timmar fre hans utslocknande nnu fann honom vid godt lynne, skmtande, utan att vi kunde ana hvad som frestod. De bekymmer och omsorger, som tfljt detta slag, hafwa nda till dess begrafningfJll war frbi frtagit tankar p andra ligganden.

Enlig hwad Du sannolikt sett af tidningarne;1har vr Honung beskt Kung Fredrik p Cronoborg och r nu p lgret i Skne, hwarifrn han reser till Krningen i Norge, och derifrn till invigningen af Gustaf Vasa-Monumentet i Dalarne, s att han troligen ej r hemma fr n i September. Under resan r han wl s upptagen, att jag tror det wara bttre om Du uppskjuter med Ditt bref till hans hemkomst, och skall jag d frklara orsaken, samt att uppskofvet skett p min inrdan. Finner Du under resan besvrligt att skrifva, s, skall jag, om Du s nskar, mundtligen framfra din tacksgelse. Jag reser i morgon fver Hamburg till Ems, att nyttja kuren fr mitt brst, hwarefter lkarne tillstyrkt, att jag skall tillbringa ngra weckor i Harzgebirge (Harzburg) att andas bergsluft, och sedan terwnda i September, ungefr samtidigt med Konungen.

Det glder mig mycket att Du warit njd med min teckning af Swedenborg, som onekligen frtjenar att wara annorlunda knd, n blott som andeskdare. Det samma - eller rttigheten att blifva sannare knd - gller om en annan ovanlig man, nemligen Gustaf III, hwars bild blifvit af partiandan lika mycket wanstlld, som den bermde Siaren, af sina motstndare. Jag r nu sedan halftannat r sysselsatt Gustafs heders-opprttelse, och de som sett manuskriptet sga, att efter den kritik af de hittills begagnade kllor, som der gt rum, och de nya facta, som lagts i dagen, torde det allmnna omdmet fver Gustaf blifva icke mindre frndradt, n det om Svedenborg. Det r en ljuf knsla, att wga tnka sig deras frsvarare, som hvila i grafven. nnu en gng tackar jag Dig af hjertat fr den njutning jag haft af dina sednaste skrifter. Du sitter vid den eviga ungdomens kllor, och jag bland grafvarne, som det hfves den gamle. Vi arbeta dock begge fr samma ml: det sknas, godas och sannas seger.

Hwad jag sednast hrt om Fredrika Bremer, r at hon sistr warit i Jerusalem, med Statsminister Sibberns. S vidt jag vet, r hon vl nnu i sterlandet.

Min hustru helsar tusenfallt. Intill den 20. Juli kan Du skrifva ngra ord p Bad Ems till Din

trofaste vn

Beskow.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost