Dato: 24. juli 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Brunnen den 24 Juli 1860.

Kjre Fru Kock!

Fra Mnchen skrev jeg Dem til den 21 Juni, altsaa nu for over en Maaned siden, men jeg har ikke hrt fra Dem igjen? De er dog vel? De og alle Deres vil jeg haabe leve godt! jeg blev fjorten dage i Mnchen og levede der meget med Kaulbach, der har stor Interesse for mine Eventyr og lovede at give nogle i Billeder. Een af de sidste Dage under mit Ophold her tog den bekjendte Hofraad Hampfstngl min Photographi for at udgive den i en Samling af bekjendte Mnd; det er et srdeles smukt Portrt, jeg blev aldeles overrasket ved at see det, aldrig troede jeg at der kunde komme Sligt ud af mit Ansigt. Alle tidligere Billeder af mig ere mod dette complet Caricatur. Fra Mnchen gjorte jeg Udflugt til Oberammergau og bivaanede een af Forestillinger[ne] derude i Bjergene. Aldrig glemmer / jeg dette mrkelige Skuespil, det mindede om de indiske Forestillinger i det Frie, hvor "Sacontala" opfres, det gav dertil en levende Forestiling om de gamle Grkeres Tragedier; jeg havde frygtet at det maatte blive forargeligt at see Christus bragt paa Scenen, men saaledes som her var det ingenlunde Tilfldet. Der var en Tro, en Uskyldighed, der ganske underligt greb og fyldte hver. Forestillingen varede fra Klokken halv otte om Morgenen til Klokken fem om Aftenen ogj eg holdt ud og det med den strste Interesse. De vil om en Ugestid kunne lse det udfrligere fra min Haand i Lose & Delbancos illustrerede Tidende, jeg har sendt ham en Beretning. - Det var Bnder, kun Bnder der udfrte med Sang og Recitativ denne store Verdens Tragedie; der var en Smag udbredte over det Hele, Kostumerne saa tro og fortrffelige - kun var Korsfestelsen alfor naturtro, alfor piinlig, jeg leed med det arme Menneske, der hang naglet til Korset nsten i tre / Qvarteer. Jeg var godt indqvarteert hos Landsbyens Prst, havde det bedste Vrelse i hele Byen; jeg forrede Manden et lille Hefte af mine Eventyr, han smilede ved Navnet Eventyr, men da han nste Morgen talte med mig, havde han lst Bogen og sagde det var ikke som andre Eventyr, "en Moder" vilde han benytte i een af sine Prdikener ogsaa "Vanddraaben", med nogle Forandringer kunde vre anvendelig. Manden forrede mig derpaa Oberammergaus Historie, som han havde skrevet. Jeg har nu snart vret henved to Uger her i den lille Schweitzerby Brunnen hvor jeg har indlogeret mig i Pension; vi ere en Deel, Engelndere, Amerikanere og Tydske, mine Eventyr blive, i de forskjellige Sprog lst op om Aftenen, og min lille Stue er ganske opfyldt af smukke Blomster; isr Alperoser, Damerne sende mig.Jeg bliver her til paa Lverdag, / den 28 Juli, reise r da til Locle i jurabjergene hvor jeg ikke har vret i 27 Aar. De erindrer maaskee af mit Livs Eventyr at jeg paa min frste Reise til Italien tilbragte her en Maanedstid og hjemsendte "Agnete". - Gld mig nu der med et Brev, jeg bliver der vistnok til den 14 August og kommer det senere vil man paa Posten vide hvor jeg er at sge. De skriver udenpaa "Locle, Canton Neufchatel; poste restante". Lad mig vide lidt om Dem og Deres Brn! Lad mig hre om hvorledes De tilbringer denne Sommer, bring Snner og Svigerdttre min Hilsen, ligesaa Conferentsraad Hauch. Jeg lider stadigt af Gigt i min lille Finger, den begyndte allerede i Vinter og vil ikke fort. Veiret er ogsaa meget vexlende, een Dag kan jeg gaae sommer kldt, en anden kryber jeg i min tykke Vinterfrakke, Sneen falder frisk i Bjergene. Lev nu hjertelig vel og glem ikke Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 244, billed 6647-51)