Dato: 26. august 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Lausanne den 26 August 1860

Kjre Fru Kock!

Netop i Dag har jeg vret tre Maaneder hjemme fra og mere flt en nordisk vaad, kold Sommer end en sydlig [Varm rettet til:] varm; tak for Deres velsignede Brev, det kom til mig i Locle, hvor jeg tilbragte fjorten Dage. Det var 27 Aar siden jeg sidst besgte denne By, siden den Tid var den afbrndt og igjen bygget op i strre Stiil, men alle mine gamle Bekjendter vare borte. Hr Houriet, som saa gjestfrit modtog mig var dd, hans Kone dd, begge de prgtige gamle Tanter dde, jeg maatte sge deres Grave; men ret hjerteligt blev jeg modtaget af min Ven Jules Jurgensen der har en stor Uhrfabrik og hvis Uhre gaae til Paris og Amerika i store Forsendelser, paa dem alle stter han "Kjbenhavn" og ikke Locle, hans Hjerte hnger ved Hjemmet, uagtet han har nu fire voxne Brn og er Bedstefader, alle tale de fransk og Konen er fra Geneve. Her var meget koldt heroppe, jeg maatte een Dag have i Kakkelovnen, Sneen faldt og daglig var det hver Morgen kun 4 Graders Varme, men Locle ligger ogsaa 3000 Fod over Havfladen. Herop kommer man paa Jernbane, det er den strste Hide jeg endnu er naaet ved Damp. Veien gaaer i Zikzak og eengang maa Pasagererne stige ud da Locomotivet spndes fra den ene Ende af Toget og et nyt, i ganske modsat Retning, spndes til paa den anden Kant. Tunnel flger Tunnel, een af disse er er henved en dansk Miil, og det var ganske uhyggeligt at blive der inde i Mrket hele 7 Minutter; Klipperne mellem Locle og Frankerige ere sprngte og en beqvem Vei frer i fem Minutter ind over Grndsen, her er det interessante Doubfald. Neuchatel Avisen; der udkommer paa Fransk fortalte smukt om mit Ophold i Locle og citerede det nye franske store Lexicon, hvori jeg beres med at sammenlignes i Ironi med Voltaire, ingen ringe Compliment fra Franskmnd. Mine sidste Eventyr og Historier / komme nok snart ud i Paris, den engelske Udgave har vundet stort Bifald i Engeland, the Atheneum udtaler den meest glimrende Roes, det undrer mig at hre at intet af vore danske Blade har omtalt den srdeles Hder hvormed min Bog er overvldet. Den tydske Udgave er nu ogsaa udkommet, jeg sendte Kong Max af Bayern et Exemplar og fik i Locle et meget naadigt Brev fra ham, han havde, under sit Ophold i Grfenberg, lst Bogen. Fra Locle gikj eg til Ouchy, Havnen for Lausanne, boede her i Hotellet: Ankeret, hvor Byron boede da han skrev sin Fangen i Chillon, herfra, efter et Par Dages Ophold gik jeg til Montreux, hvor jeg i den lille Flkke: Vernex blev en otte Dage i Pension. Her var srdeles smukt; store Grdepile hang deres Grene ned i Sens dybe grnne Vand, Savoyens vilde Bjerge laae med Snee ligeover for; jeg boede i et lille Bondehuus omgivet af Laurbr og blomstrende Granater; et herligt Figentr, af Strrelse som vore bletrer, stod paa Gaden udenfor og herfra var en Vandring paa en halv Time til Chillon. I Pensionen vare mange Engelndere og Tydskere, som da de erfarede hvem jeg var, ret hjerteligt kom mig imde, kun en Kieler, talte aldrig til mig, hilse de mig ikke. Engelske og Tydske fulgte mig igaar om bord, da jeg reiste derfra og et Par svenske Damer bragte mig Roser og Laurbr, den unge Hr Hoppe fra Kjbenhavn, Sn af Lgen, boede her i Montreux og var ogsaa med ved Afreisen. I Lausanne er jeg kun til opad Dagen, for at ordne mine Brevsager at alle Breve som indtrffe her kunne sendes til mig i Geneve hvor jeg haaber at vre i Eftermiddag Klokken fem, der skal dette Brev blive sluttet.

Geneve den 28 August 1860.

Nu er jeg allerede paa anden Dag her i Geneve i Pension hos Madam Achard, hvor jeg er sammen med en Deel Engelndere og Amerikanere, men kun een Franskmand; jeg har to smaa nydelige Vrelser med Balkon ud til Sen, betaler daglig 8 Frank for Logi, Frokost og Middag, det er just ikke billigt, i Montreux havde jeg det for 5 Frank, men alt er dyrt her i dette schweitzes / Paris, jeg bliver her i det mindste fjorten Dage, for at ve mig i at tale Fransk, jeg mangler jo al velse; det vil imidlertid da udfolde sig i Italien, ogjeg seer omjeg kan have Lyst til at overvintre i Rom, ellers gaaerjeg herfra rimeligviis over Turin og Nice til Paris, og det kan vre mueligt at jeg mod Julen er hjemme, dog nsker jeg helst at overvintre ude. De skal imidlertid nrmere hre om mine Planer, og deiligt var det om De i Lbet af 14 Dage, senest tre Uger, skrev mig et Brev til "Genf poste restante." Det maa ret have vret en Glde for Dem at have havdt alle Deres Brn om Dem. Da jeg havde skrevet Ovenstaaende, blev jeg afbrudt [af rettet til:] ved et Besg af Genfs betydeligste Poet Blanvalet, der har lst paa Engelsk og Tydsk mine Skrifter, han har stor Kjrlighed for disse og saaledes Venskab for mig, han frte mig strax med sig ud paa Landet til Frokost hvor jeg gjorde flere Bekjendtskaber, kjrte saa til Genf til hans Boghandler, fik der i Forring hans to seneste Digtninger. Boghandleren havde mit Portrt og var fuld af Opmrksomhed, paastod at mit havde en god Klang over Frankerige, som dog ikke er Tilfldet, man begynder at kjende mig. Mr: Blanvallet vilde overstte "Kun en Spillemand paa Fransk, det er en forunderlig Lykkestjrne der staaer over mine Skrifter. Ved min Hjemkom[st] her i Geneve stod til mig fra Venner i Locle nogle Flasker Malaga og Xeres som Viin Bouquet; De seer at jeg saaledes ogsaa her mder Udtryk af Hjertelighed og Godhed. Det er mig nsten som en Drm al den Naade vor Herre lader strmme over mit Liv, maatte det kun forundes mig at skabe en Digtning, der blev varig og fortjente den Adgang som aabnes mine Skrifter i alle Verdens Lande. Hils kjrligt Deres Snner, Snnekonerne og Deres Broder med Familie. Til Conferentsraad Hauch skriver jeg snart til Tak for den venlige Hilsen han sendte mig gjennem Dem og Ingemann. Nu er vel Fru Hauch tilbage fra Schweitz[;] det ville have gldet mig meget omjeg havde mdt hende og den unge Hauch, de var jo begge i Brunnen, havde de nvnet mig der i Hotellet, de vilde have fornummet hvilke Venner jeg der har.

Lev hjertelig vel.

Deres inderlig hengivne H.C. Andersen. /

[Udskrift:] Fru Conferentsraadinde Kock - fdt Wulff.

Ny Kongensgade N 229 i Kjbenhavn

(H.C. Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 245, billed 6652-58)