Dato: 24. oktober 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Dresden den 24 October 1860

Kjre Ven!

I dette ieblik faaer jeg fra Hr Kerthbeny i Genf et Brev der i hieste Grad overrasker, bedrver og aafficerer mig! De har i et Brev til Boghandler Georg indblandet mig og sagt at jeg ved mit Besg i Genf er glevet grueligt pumpet af Hr Kerthbeny, saaledes forstaar jeg Ordene i Brevet, som jeg ogsaa kan sende Dem, om De nsker det. Men hvad der anfres, har jeg aldrig sagt, thi han har aldrig talt til mig om Pengesager, han er, som jeg sagde Dem, da vi talte om ham, kommet mig i mde kun med Velvillie, forret mig Bger, viist mig stor Opmrksomhed. Hvad jeg i vor private Samtale, kjre Ven, om denne Mand, udtalte, rigtig nok, uden at tnke paa at jeg skriftligt skulde citeres, var at jeg havde flt /

[uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 726)