Dato: 25. november 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 25 Nov 1860.

Kjre Ven!

Inderlig Tak for de hjertelige Dage jeg tilbragte i Deres Hjem, hos Dem og Deres Kone, Tak for Meddelelsen af Deres Livs Historie! vr endelig ret flittig og giv os det hele Billede, lg det endeligt ikke hen, selv om nye Arbeider tage Deres Tid. Det greb mig meget at hre Dem selv lse Begyndelsen, det var mig, som jeg nok ogsaa udtalte, en egen veemodig Flelse at hre til, thi, da Vrket frst udkommer efter Deres Dd, betinger den jo denne om jeg skal faae det lst, eller ogsaa jeg faaer aldrig lst det, om jeg flyver Dem forud. Nu er jeg da / i Kjbenhavn og boer for ieblikket i Hotel d'Angleterre hvor jeg i Stue-Etagen har et smukt stort Vrelse ud til Torvet, i Lbet af nste Uge haaber jeg at finde en privat Bolig. Hele Collins qvindelige Slgt, isr Ungdommen, var med et Par af de Snnesnnerne ude at tage imod mig, gamle Collin fandt jeg saae rask ud, han var glad og livlig; han takker Dem for Deres venlige Hilsen, ligesaa takker Mathilde rsted. Jeg har allerede seet de fleste af mine Venner og i aftes var jeg i Theatret og saae de 3 frste Acter af Hertz s Lystspil: Besget i Kjbenhavn, men jeg gik fr Forestillingen var ude, saa kjedeligt fandt jeg den; der mangler Handling, saaledes som denne findes kan Stykket blive ved i alle Aftener, der er Intet man strber hen imod. Min gamle Oversttelse af Dronningen paa 16 Aar, / blev givet iaften og ganske smukt udfrt, den sleswigske Jomfru Thomsen var vel ikke som Fru Heiberg, men dog ret god; Wiehe ganske fortrffelig. Veiret herinde i Byen er begyndt, som jeg havde det i Alperne, Sneen falder, dog blsende koldt er det ikke; "Hjemkomstens frste ieblik er Bouquetten af den hele Reise", skrev jeg engang og den samme Erkjendelse har jeg endnu. Maatte jeg nu kun kunde finde en hyggelig Leilighed, dem jeg har seet paa, ere alle uindbydende; imorgen drager jeg paa Opdagelse! Bring Deres Kone min kjrlige, hjertelige Hilsen, ligesaa Zeuthens og Boyesens; kjedeligt var det at jeg ikke fik Wilsters at see, jeg havde saa smaat haabet at de den sidste Aften jeg var i Sor, vare komne / til Dem. Bournonville har lst for mig Programmet til sin nye Ballet "Valkyrien", den giver Hartmann ypperlig Leilighed til skjn Musik. Operaen "Dinorah" som jeg fortalte Dem Indholdet af skal nu bringes paa vort Theater. Glder De mig med Brev, da vr saa venlig at sende det til Amaliegaden No 9, der boer gamle Collin, saa erholder jeg det strax. Dette Brev er lidt i Gallop, jeg har endnu en Deel at lbe om, men jeg kunde ikke udstte det med at skrive til jeg kom i strre Rolighed. Deres trofast

hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 113-2, 598-601)