Dato: 11. december 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 11 December 1860.

Kjre Ven!

Paa Mandag den 17de feires Conferentsraad Brstrups halvthundredaarige Embeds Jubileum; jeg har maattet skrive en Sang til hans Skaal, det var mig ikke let, da jeg kjender saa lidet til Manden og hans Virksomhed, men nu har jeg dog faaet en ret ordenlig Sang istand; det er Collins Svigersn Etatsraad Drewsen som bad mig forleden, derom; i denne Morgen havde jeg hans Besg, Festen gaaer ud fra kjbenhavnske Borgere af alle Classer; igaar da Komiteen var sammen, blev i denne sagt at Konferentsraad Ingemann og Brstrup vare gamle Venner og at det maaskee derfor var mueligt / at ogsaa Ingemann skrev en Sang, men Ingen kjendte Dem personlig nok til at frembre dette nske; da lovede Etatsraad Drevsen at formaa mig til at skrive Dem et Par Ord til, og bede om De vilde give en Sang; i den Anledning var han som sagt imorges hos mig; jeg lovede at skrive, men sagde at De, selv om De havde Villie til at opfylde denne Bn, neppe fik Tid dertil; dette mit Brev naaer Dem frst imorgen Onsdag og Festen er allerede Mandag; Tiden er sandelig alfor kort! Det er en skrkkelig Plage med at skrive Viser, men nu har jeg plaget Dem; dersom altsaa en Sang pludselig springer Dem fra Tungen, er det jo deiligt, men plag Dem ikke kjre Ven, det skylder jeg mig selv at sige. Sangen skulde nrmest slutte sig til en Skaal / for "Fdrelandet", det vil sige for Danmark, vort Fdreland. Min Sang er ivrigt ikke saa meget heldig; men et nyt Eventyr har jeg skrevet, det troer jeg er ganske godt! Endnu boer jeg i Hotel d Angleterre, har to Vrelser i Stue-Etagen ud til Torvet og stergade, men det er skrkkeligt uroligt; jeg bliver her til i nste Uge, flyver da til Basns og vender hjem igjen Nytaarsdag; til den Tid har jeg en smuk, men noget dyr Leilighed i Hotel Garni, Stue-Etagen paa Hjrnet af Garnisonspladsen og Toldbodgaden. 1 den danske illustrerede Tidende i Sndags stod et Stykke af mig til Hartmanns Billede; man synes saa godt om det; hvad synes De? Hils hjerteligt Deres Kone og mine Venner i Deres Omgivelse. Glder De mig med Brev, da send det lige til Hotel d'Angleterre Kongens Nytorv. / Fra gamle Collin har jeg en venlig Hilsen at bringe, han er mrkvrdig rask og rrig. Paa Lverdag har jeg lovet at lse i Studenterforeningen, lser de gamle Ting, dernst "Sommerfuglen" og maaskee "I Kludebunken". I disse Dage har jeg endelig lst Noget af Bjrnstjerne Bjrnson, nemlig: "En glad Gut". Det er en nydelig Fortlling, der har [overstr: har] rrt mig; der er Gemyt og Poesi; gruelig norsk er den heller ikke, den lses uden Lexicon.

Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen

i stor Hast, tilgiv!)

Til Konferentsraad B. S. Ingemann

45

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 602-05)