Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 24. december 1860
Fra: Ilia Fibiger   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Det er med en sand Undseelse af jeg endelig bestemmer mig til at sende Dem denne Bog, skjnt jeg dog ikke riskerer at De skal svare som min Ssterdatter, dengang jeg bragte dem Bogen: Kommer der Eventyr ud af Andersen til Julen et Sprgsmaal, som jeg til hendes store Sorg dennegang mente at maatte besvare bengtende.

At nske Dem tillykke til Deres Hjemkomst er for sildigt; men en gldelig, en rigtig julelig Jul nsker jeg Dem af Hjertet. Jeg selv tnker ogsaa, efter mange Aars Afbrud, iaar igjen engang ret at holde Jul, i lille Stil, med mine tre Smaa, hvoraf den ldste er tre Aar.

Trods al Forventning om Julemandens Komme i Mrkningen kan hun dog nu ikke lade vre at vrisse, da de to Mindre sove og Moder skriver - det vrste, hun kan gjre hende. Det er en Stilhed, som ikke er festlig for Andre.

Med den hjerteligste Taknemlighed for al bevist Venlighed, og med det nske at De maa have det saa godt i Helligdagene som de tre lykkeligste Brn i Verden - ikke Mine, men de Allerudvalgteste - forbliver jeg

Deres hengivne

Ilia Fibiger.

sterflled den 24de Dec: 60.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost