Dato: 21. marts 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 21 Marts 1861

Kjre Ven!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev og Udtalelsen deri om de "nye Eventyr og Historier" tidligere havde jeg skrevet, men min Tid var meget optaget, frst igaar har jeg faaet indleveret min Oversttelse af Le pardon de Pleurmel, igaar lste jeg ogsaa for sidste Gang i Vinter, i Arbeider Foreningen og nu med de frste varme Solstraaler kommer Trkfugl Lngselen, ja den er langt strkere iaar end fr! jeg opgav for i Vinter mit Ophold i Italien, fli hjem for at fortlle en Historie om Sneemanden, men nu da Sneen smlter maa jeg afsted, jeg bliver her kun min Fdselsdag over og reiser da lige ned til Rom, for / at blive der i Pindsen og ved Slutningen af Mai at vende nordpaa, det vil da sige til Florentz, Genua og ind i Schweitz; i August vil jeg vre her hjemme i Danmark igjen; faae vi Krig med Tydskland, da gaaer jeg fra Sweitzt hjem over Paris og fra Dunkerque med Dampskib till Kjbenhavn; bliver Freden, da kan jeg reise som jeg lyster over Frankerig eller gjennem Tydskland, fr jeg skal afsted vilde jeg saa gjerne see og tale med Dem og Deres Kone, desvrre er min Tid saa optaget at jeg ikke kan komme som jeg helst nskede det een eller to Dage, men jeg haaber at faae det ordnet saaledes at jeg den 4 April med Middagstoget kan gaae til Sor og da blive der til den nste Morgen; den 5te gaaer der et Dampskib til Flensborg og det maa jeg med for at naae Rom den 21 a 22 April. / En Sn af Etatsraad Eduard Collin reiser med mig, en velsignet god Fyr, der er i sit 21de Aar og har stor Sands for Naturvidenskaben, han kommer med Banetoget fra Kjbenhavn Fredagmorgen den 5 April, vi mdes da udenfor Sor om Morgenen og jeg har da den Glde at have vret hos Dem fr Afreisen, fra Eftermiddag til Morgen; De siger mig nok om De er hjemme, eller om De maaskee tnker paa ved samme Tid at vre her i Kjbenhavn. -

Gid at jeg nu maa naae Rom, Maalet for min Lngsel; jeg synes at jeg fr min Dd dog engang endnu [overstr: at maatte] maa besge denne mig saa kjre Stad; jeg glder mig meget til at have den unge lille Ven med, han er begavet, god og naturlig; jeg vil nyde Reisen ved / at see hans Glde over alt det ham Nye og Store. - Fra Hartmann har jeg venlige Hilsener, han har nu fuldendt Musiken til Bournonvilles nye Ballet "Valkyrien", og slutter nu sit Arbeide "Ravnen". Det nye Stykke: en Hemmelighed" er ganske godt skrevet, jeg tnkte strax, at det var af Hertz, men det er neppe Tilfldet, dersom det, som der siges, er taget fra det Franske; men et mere uhyggeligt Drama har jeg aldrig seet, just fordi det bliver mesterligt spillet. Man er paa en Pinebnk, det er som man sad i criminal Forhr og var indviklet i Sagen; det er nsten oprrende og dertil er der meget Raat og Uskjnt deri. Man har intet aandeligt Udbytte, kun en nerveus fl Spnding. Vil De hjerteligt hilse Deres Frue!

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 615-18)