Dato: 22. marts 1861
Fra: Maria Elisa Tang   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nrre-Wosborg den 22de Marts 1861.

Hjtrede, kjre Hr. Professor.

Det var en Foraarshilsen som faa, da jeg i Sndags 8 Dage kom til min Mand, just som han havde modtaget Posten og med den Bogen fra Dem til mig, kjre Hr. Professor. Flere af Brnene som vare tilstede, hoppede, som om de vilde springe til Loftet, og der blev en Lngsel efter Aftenen, for at vi samlede kunde nyde den. Fra Dem, fra Dem selv, ja det var en kostelig Gave, der mindede om, at De, for hvem den hele Verden ligger aaben, med al dens Fylde og Skjndt og godt, som Deres rige Aand og store Hierte veed at tilegne sig, at de kan tnke paa den lille Kreds bag Heden nr ved det store Vesterhav. Ja jeg kan kun sige, hjertelig og inderlig Tak.

De tvende Fortllinger, Andegaarden og de Vises Steen, bragte de uforglemmelige 14 Dage, De vare her, os levende tilbage, og alle de andre berre paa forskellig Maade Strengene i vort Hjerte, saa det klinger derinde, hvor det fr var stille.

Gud give os Fred og Ro i Landet; Det seer truende ud, men Vor Herre har hjulpet hidtil og kan saa endnu; ingen Fjende kommer en Fodsbred lngere, end Han vil. Og faa vi Fred, kjre Hr. Professor, saa tillad mig at minde Dem om Deres kjrlige Lfte igjen at see til os. Derom bede vi Alle og med de venligste Hilsner, Brnene min Sster, Wosborglillerne, ja mange her i Egnen, men frst og sidst min egen kjre Mand og Deres med megen Hjagtelse hengivne og forbundne.

E. Tang.

Tekst fra: Solveig Brunholm