Dato: 14. august 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Maxen den 14 August 1861.

Kjre Ven!

I Brunnen fik jeg Deres Brev og havde gjerne strax skrevet og udtalt min Tak, men jeg var da saa opfyldt af en ny Digtning at jeg opgav al Brevskrivning, lod min Tanke flyve til Vennerne, men uden at de fik Sort paa Hvidt derom. Frst her i Maxen, hvorhen jeg fli lige fra Schweitz er Digtningen endt og jeg glder mig srdeles til at lse denne for Dem og Deres Kone; jeg troer at jeg har givet et ret beskueligt Billede af det herlige Bjergland, ja selv lidt Farve af Livet og Menneskene der. Det er et Eventyr: "Iisjomfruen" , den drbende Natur-Magt der boer i Gletschernes dybe Huler og Spalter. Mere end ellers, har jeg denne Gang tumlet mig i Schweiz; jeg gik over Simplon, blev nogle Dage i St Maurice og Bex, tilbragte en Ugestid i Montreux ved Genfersen og tog saa Vei over / Lausanne til Freibourg, hvis to hngende Broer vilde i Oldtiden vret at regne til Verdens Undervrker. Sex Gange saa hit som Kirken i Sor ere Broerne spndte og den ene i en Afstand hen over Dalen, som hele Lngden af Sor By; dog dette er ikke for mig det Uforglemmelige i Freibourg, der er det strste Orgel i Verden, (nst det i Harlem); Organisten er en stor Mester, jeg hrte hans Orgelspil og det forbausede mig hvilket Vld af Toner et Orgel rummer. Frst fornam man dettes hele Omfang og Tonefylde, der paa fik man Finalen af Mehuls Joseph, (frste Act,) men nu fulgte et Tone-Maleri, saa uendeligt rigt; det var som om man hrte Klokkerne ringe til "Ave Maria"; nu brd et Uveir ls, Stormen susede, Tordenen rullede og Lynet slog ned, men under dette lftede sig Psalmesang, man hrte frst Qvinde-Stemmer, derpaa Mndenes dybe Bas, det var gribende og oplftende. Over Bern gik jeg til det idylliske Interlaken og besgte herfra Gletscherne ved Grindelwald, Staubbach og "Jomfruen". Den nye Vei over Brnig blev netop aabnet, jeg hrer til een af dens frste Reisende med Diligense; storartet var Skuet ned i Dalen over Meiringen. De skal faae et Glimt deraf og flere Steder skal jeg vise Dem, jeg har kjbt et godt Stereoskop og har nsten et halvhundred Stereoskop-Photographier, saa at De og Deres Kone, paa en Maade kunne reise med mig naar vi sees. Stereoskopet selv kjbte jeg paa Gjennemreisen i Mnchen, ene og alene for at have det til Billederne, naar jeg kom til Sor, da jeg ellers i Kjbenhavn kunde have erholdt det. Over Brnig kom jeg til Luzern og derfra til Brunnen, hvor jeg fandt Deres Brev; jeg blev her i 10 Dage og gik saa til Valfartsstedet Einsiedeln hvor jeg hos de lrde Munke blev srdeles vel optagen; mine Eventyr vare ikke ubekjendte for Bibliothekaren. I Zrich blev jeg nogle Dage, ligesaa ved Bodensen / og jog saa her til Maxen, hvor Danebrogen vaier over det lille Egetr jeg her for en halv Snees Aar plantede og som nsten har naaet min Hide; overmorgen reiser jeg herfra, tager Veien gjennem Hertugdmmerne og er altsaa neppe fr midt i nste Uge i Sjlland, da tager jeg fra Korser til Basns, dersom Fru Scavenius er hjemme; jeg lgger et lille Brev til hende indeni dette, vil De ikke nok strax sende hende det, er der da naar jeg den 22de kommer til Korser Vogn efter mig kommer jeg til Basns og et Par Dage efter flyver jeg til Dem for at blive en tre a fire Dage, De og Deres Kone ville jo nok have mig saalnge? Den frste September vil jeg vre i Kjbenhavn. Hils nu hjerteligst Deres Kone! fra Basns faaer De endnu et lille Brev fra mig.

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 630-33)