Dato: 28. august 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Sor den 28 August 1861.

Kjre Fru Ortved!

For et Par Aar siden tilbragte jeg nogle smukke Dage i Deres hyggelige Hjem, De har senere vret saa venli at sige mig at De og Deres Mand gjerne saae mig gjentage Besgt; nu er jeg, som De maaskee veed, paa Hjemreisen fra Rom, jeg tilbringer et Par Dage hos min ldre Ven Ingemann og tnker at naae Kjbenhavn nste Mandag; dersom nu De og Deres mand venligt ville see mig og have Plads til mig, da vilde jeg tillade mig at komme paa Lverdag Formiddag, og bliver hos Dem til Mandag Formiddag, om De kan og vil have mig den Tid, jeg vil da mlde min Ankomst i Kjbenhavn / at vre med Morgentoget som Mandag kommer fra Korser. Et Par nye Eventyr og Historier bringer jeg hjem med, det skal glde mig at lse disse for Dem. De hjerteligste Hilsener til Hr Domprovsten og alle Hartmanns. Altsaa, dersom jeg intet Afbud faaer, kommer jeg Lverdag Formiddag.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 305-07)