Dato: 12. september 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Vilh. Rimestad
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 12. Sept. 1861

Histrede!

Hjertelig Tak for den hdrende Indbydelse til Festen paa Lverdag, den har meget gldet mig og jeg stter stor Pris paa denne Opmrksomhed og Venlighed, men jeg kan ikke taale at tage Deel i store Aften-Selskaber og har i de sidste Aar aldeles opgivet det, De vil derfor venligst undskylde mig og bringe min inderlige Tak.

Hvad Foredragene i Vinter angaae, da er jeg, som altid, beredt. Det er mig en srdeles Glde at lse just i Arbeiderforeningen.

De vil behage nrmere at opgive / naar Foredragene begynde og hvilke Aftener jeg har at vlge imellem.

rbdigst Deres hengivne

H. C. Andersen

Til

Hr cand. C. V. Rimestad

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjbenhavn 12 September 1861

Histrede!

Igaar sgte jeg Dem i Deres tidligere Bolig paa Hauser-Pladsen, men hrte der at De var flttet udenfor Byen, og der tillader jeg mig at sge Dem med denne lille Skrivelse for at udtale min hjertelige Tak til Dem og Enhver jeg skylder den mig hdrende Indbydelse til Festen paa Lverdag Aften. De har derved gldet mig meget, og af hele mit Hjerte nsker jeg at kunne vise hvor hit jeg skatter denne Venlighed, vil De udtale dette for Vedkommende, men vil De ogsaa / forstaae mig og deeltagende undskylde mig, at jeg aldrig tager Deel i Festmaaltider, ikke gaaer ud i noget stort Selskab om Aftenen da jeg ikke kan taale det, hele Natten derpaa har jeg ingen Svn, fler mig slet ikke vel og derfor har jeg i de sidste Aar aldeles ladet vre.

Hvad Foredrag angaaer, da er jeg i denne Vinter, som altid beredt, det er mig selv en srdeles Glde at lse just i Arbeiderforeningen. De vil behage nrmere at opgive mig naar Foredragene begynde og hvilke Aftener jeg har at vlge imellem.

rbdigst og hengiven

H. C. Andersen

Til

Hr Cand: C. V. Rimestad

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 905-06)