Dato: 6. december 1861
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 6te Dcbr 1861

Kjre Ven!

Kun et Par Ord idag for at sige Dem, at vi, Gud skee Lov befinde os vel, og hvad der er overfldigt at sige - at vi glde os til at see Dem paa hvilken Dag, De senere bestemmer. Maaskee vil De trffe Zeuthen her, som vi snart vente, men han skal sagtens vre hjemme noget fr Julen. Hauchs nye Digte har ogsaa gldet os meget. I hvad De siger om Pal. Mllers sidste Digte ere vi netop i de paapegede Punkter aldeles enige. Valkyrien synes mig ogsaa rber et ualmindeligt Talent.

Arentzens nye Digt-Samling har jeg endnu ikke seet. Hertzes Lystspil ikke heller Det er sagtens, som nsten alle hans Skuespil, meest beregnet paa det kjbenhavnske Theater og bestemte for Haanden vrende sceniske Talenter.

Bring Hartmann en venlig Gjenhilsen! Det glder mig at baade han og Snnen ere i fuld Virksomhed.

Dersom Rosenkilde har optegnet Noget om sit Levnet, har jeg maaskee foranlediget det. Jeg opfordrede ham netop dertil, da vi saaes sidst (i Mai) Tidligere havde han begyndt derpaa, men var ikke kommen lnger, end til sin Daabs-Dag.

Jeg er i min Levnetsbog for Tiden standset midt i Latinskolen. Jeg trykker mig lidt ved paany at gjennemleve Forfatterlivets Kampe gjennem de frste 20 Aar, og der hrer en egen Stemning til uden at plage sig selv eller Andre at rage op i hine Dages Kritik og Antikritik, Cotterier og Smaaligheder.Det gjlder at holde fast paa det vundne Udbytte og flyve med Lethed og Kjrlighed hen over de uddde og glemte Hvepsereder. Dog den Stemning kommer altid lettere frem, jo mere man nrmer sig Overgangen fra denne Livets Ouverture til den store Udvikling af Livsthemaet i dets uendelige Rigdom og Frihed.

Nu lev vel, til vi snart forhaabentlig vil kunne sige gldelig Juu!! hjertelig Hilsen fra os begge Deres inderlig hengivne

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter