Dato: 17. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 17 December 1861.

Kjre Ven!

Dersom Gud vil, kommer jeg til Sor paa Fredag den 20de, med Middags Toget og bliver til Mandag Formiddag, da vil en Vogn afhente mig til Holsteinborg. Jeg glder mig meget til at vre to hele Dage hos Dem og Deres fortrffelige Kone; jeg tager mine Stereoskop-Billeder med, da jeg har faaet et Par ganske udmrkede Gletscher og Iis-Partier fra Schweiz, desuden flere Partier fra Kjbenhavn, saaledes ehlenschlgers Statue, den vil interessere Deres Kone at see. Det fornier mig at jeg trffer sammen med Pastor Zeuthen, vil De forud venligt hilse ham fra mig. / Professor Hartmann, som jeg for et ieblik siden talte med, bad mig hilse Dem, han er srdeles flittig med Ravnen og. denne vil ved ham blive den deiligste Sangfugl i Operaernes Rkke; det er ogsaa gldeligt at vi have faaet en udmrket Tenor, en ung Mand, Hr Nyrop, der optrder som Masaniello i den Stumme i Portici; hans Debut vil finde sted i Februar, ogsaa en god Baryton skal debutere. Juleliteraturens Tr bliver hver Dag rigere, een af de seneste bedste Frugter er vistnok Plougs Digte hvoraf en tredie Deel er ny. Det er en ganske deilig Tilegnelse han har givet Christian Winther. I Dag kun dette Par Ord. Hils hjerteligt Deres Frue! snart, om Gud vil, sees vi.

Deres trofast hengivne H.C. Andersen

Hr Konferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 648-49)