Dato: 16. oktober 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 October.

Alt paa den foregaaende Side blev skrevet for 14 Dage siden, Holst er imidlertid reist og mit Stykke er rykket endnu lngere tilbage paa Repertoiret ! jeg har prvet alle de Qvaler og Krnkelser nogen Digter kan prve fra et Theaters Personale, tilsidst gjr Hartmann mig ondt, Musikken skulde vre frdig til igaar og da den maa afhentes, har han kun et eneste Nummer frdigt, og lover ikke fr om 14 Dage Resten. Nu lb Bgeret over! jeg tog strax min lille Sum ud af Sparekassen, bad Collin arangere mine Pengesager, sagde mit Logie op og imorgen 14 Dage som er Lverdagen den 31 October seiler jeg med Dampskibet Chr. VIII til Kiel ! mange Penge har jeg ikke, men dog nok til at naae Rom og der er jeg fr Juul ! lad dem saa skalte og valte med min Tragedie, der mangler nu kun at Publicum skulde pibe af den, for at Alt kunde vre skeet mod den. Lad gaae ! Alt er en Skjbne, jeg maa udholde det, og vil ! i Italien aander jeg Luft ! stakkels Sster Jette der sidder i det lille Odense ! Dog der er hyggeligt, jeg flyver om fremmed mellem Fremmede! Improvisatorens Digter gaaer til sit Hjem! O, det var dog et slsomt Skjbne-Spil om han skulde blunde der under Grstrven ! Men min Grav vil ikke blive glemt, det fler jeg og har endnu den Kraft, at jeg drmmer om at see Grkenland og synge en nye Iliade ! Guds Villie skee! Tyrkerne, som jeg vil besge, ere min Troesforvante, de veed at der er en Skjbne ! Fortl Ove Thomsen at jeg reiser uden at bivaane Opfrelsen af mit Stykke; hils alle Venner og Bekjendte, Gud veed om vi mere mdes ! Deres Tante kalder mig vist et lykkeligt Menneske, siig hende, at ingen er lykkelig, siig hende at min nste Bog muelig bliver: "Den Lykkeligste", og hver som lser den vil see at denne er den ulykkeligste ! Kan jeg faae Brev fra Dem, men et langt Brev, for jeg reiser, da vil De glde mig meget ! Dm ikke mit broderlige Sind efter min lange Taushed !

i alle Tilflde faaer De et Epistel fra Mnchen eller Rom. Hils Deres Moder ! hun har lidt meget, prvet Alt hvad et stille Hjem, en rolig Havn kan fle af Storm og Ondt ! Hils de gode Sstre, beed dem tnke mildt paa mig; jeg flvver bort ! maaskee ind i det Land hvor vi alle mdes !

Broderen !

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost