Dato: 19. juni 1862
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn 19 Juni 1862.

Kjre Professor!

Deres Brev til Ingeborg sendte jeg strax indeni et fra mig, - for Deres venlige Linier til mig takker jeg Dem. Med Undtagelse af Hovedpine, der forflger hende, har Ingeborg det meget godt i Norge, som hun synes meget godt om, hun gjr flere Udflugter; men hendes Reise derop var meget slem, da det var i en Storm. Jeg lever nu paa sterbro i stor Eensomhed, dog har en gammel Ven, som trofast er fulgt mig derud, og ufortrdent holder mig med Selskab, det er mit Hold over Lnden; jeg tnkte nsten i de sidste Dage, at den havde rinde andetsteds, men idag har den atter meldt mig sin Tilstdevrelse. - Nu er her da stor Stilhed ovenpaa de bevgede skandinaviske Dage; jeg var afholdt fra at deeltage deri og saae kun meget lidet deraf; af Bladene vil De have faaet meer end nok af Beskrivelser og Sange, og nu kommer Ondskaben fra Schleswigholsteinerne vide Itzehoer Wochenblatt. - [. . . .]

- Det glder mig meget at see Dem fortlle, at De har bestilt saameget; De er da altsaa atter blevet Fader til uddelige Brn, hvis Bekjendtskab jeg lnges meget efter at gjre. At Deres Brn ere gtefdte kan jeg ogsaa mrke derpaa, at De ikke give Anledning til Paternitets sager, hvoraf vi have nok her ved Retten. -

Snnerne leve som sdvanligt, jeg veed ikke noget Mrkeligt at fortlle, dem betrffende; heller ikke om Familiens vrige Ungdom, som tildeels har vret meget optaget af de skandinaviske Historier. - Velhaven siges at skulle have vret ubehagelig; navnlig ved at afbryde Grev Hamilton i en Tale. - Hos Hamilton var der en Fest, hvortil blandt andet Bestyrelsen af Studentermdet var tilstde, og man stod om Bordet. Ved Desserten styrtede dette sammen midt i en Tale, Hamilton holdt; han fortsatte den, og hans Kone bevarede ogsaa Roligheden. Paa Desserten var en Mngde smaa Faner af de 3 Rigers; de laae naturligviis hulter til pulter. H. sagde derpaa, pegende paa dem: det synes, at naar de 3 Riger skal falde, saa vil de falde sammen! -

Edvards havde to Svenske, som de syntes overmaade godt om; men derom skriver de da selv; den ene blev her og boer i Deres Leilighed. -

Det er beklageligt, at det ei vil bl[ive] Sommer; i Norge have de ogsaa daarligt Veir. - Det meget Regn har ikke formindsket Studenternes Glde, og Chr. Lund forsikkrede i Gaar Aftes, at det Skybrud i Fredensborg, der tvang dem til at krybe under Kongens Borde, vilde de ikke have undvret! -

- Gldeligt Basns! gldelig Skov og Mark! gldelig Sommer! og endeligt, gldelige Eventyr til os! isr til

Deres hengivne

Drewsen

Jeg havde igaar Brev fra Ingeborg, hun har det godi; og vedbliver med Udflugter.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost