H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Holm 11. juli 1862

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 11. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Holm
Sprog: dansk.

Lerchenborg den 11 Juli 1862

Høistærede! [det ville HCA aldrig skrive til en Frøken]

De har viist mig den Tillid at lade mig læse i Manuskript Deres Digning: "Den skotske Rose" og forlanger uforbeholden min Mening, [overstr: denne kan imidlertid ikke være dem den afgjørende.] Jeg erkjender hos Dem en varm Digterisk Følelse, Evne til at skrive Vers, saaledes Side 103, "Nu Kathrine! Det er Lykke osv, særdeles gode Vers, De kan i disse fremstille Begivenheder og slynge disse romantisk sammen, og dog raader jeg Dem fra at udgive dette Arbeide, de faaer ikke den Glæde af det De ønsker. Ved Læsningen begyndte jeg straz at notere hvad der var mig imod; med / Blyant har jeg antydet dette, ogsaa udstreget og foreslaaet een og anden Forandring; men De vil see der er Meget, det hele Digt maa [overstr: af Dem] betydeligt af Dem selv gjennemgaaes. Jeg troer at De maa betragte dette Digt som et Studie, og da naar De igjen føler Lyst og Trang, helst begynde et nyt, klart, klart og rigt maa det være! lad Menneskene, efter Deres Charakter rettet til Forskellighed tale pænt og lige frem; undgaae fremmede Ord, og vogt Dem for paa alvorlige Steder at komme med udtryk der kunne have en doppelt betydning, hvoraf den ene hælder til det Comiske. - Misforstaae ikke min ærlige Udtalelse! Det vil være mig en Glæde naar den næste Digtning De viser mig, maa staae mere fuldkommen end denne. / hvilket jeg ikke betvivler. Læs "Pigen ved Søen" af Walter Scott der vil De see et fuldkomment Digt, hvilket man kommer til at tænke paa ved "den skotske Rose". Der som jeg efter min Hjemkomst fra Udlandet kan være Dem til Tjenste med at gjennemlæse et eller andet Arbeide af Dem, skal det være mig en Fornøielse.

Deres ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13-1, 936-38)