H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Hans Peter Holst 6. januar 1863

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 6. januar 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Peter Holst
Sprog: dansk.

[...]

Romanens Gebeet, men om den slaaer Rod paa Papiret er endnu uvist. I Madrid blev jeg omtrent 16 Dage, stiftede flere interessante Bekjendtskaber og havde stor Nydelse af at besøge Billedgalleriet der unægteligt er det betydeligste i Verden; her har jeg ret faaet Kjærlighed for Murillo, som jeg anseer for større mester end selv Raphael, forresten frembyder Madrid ikke ret Characteren af en spansk By; man føler man er i en stor Stad. Men den har et daarligt Klimat! Jeg frøs, Vinden var gjennemtrængende og forunderlig tør, jeg leed ved den af Hals og Hovedpine; [overstr: og] saa reiste jeg derfra, en meget besværlig Reise, til Burgos; der vilde jeg tilbringe Juleaften, men jer kom jeg saa aldeles ind i Vinteren, at jeg nær var sneet inde; i Gaderne laae i alenhøi Snee og uagtet jeg blev her hele tre Dage, var det For Sneefog ikke mueligt at naae ud til det en halv Miil fra Byen liggende Kloster hvor Cid og dennes Familie have deres Grav, jeg maatte skynde mig at sige Farvel til det herlige Land, hvor jeg havde tumlet mig i fire Maaneder, og hvor jeg desværre neppe kommer igjen! [overstr: men] snarest maatte jeg afsted, Veien over Pyrenæerne / blev med hver Dag som gik, mere ufremkommelig; saaledes naaede jeg Juleaften Bajonne, hvor en god Ild i Kaminen var mit Juleblus. Anden Juledag reiste Collin og jeg ned til det om Sommeren meget besøgte Badested Biarrits, her fandt jeg en Mængde engelske Familier som overvintrede, thi Klimatet er mildt, Solen skinnede saa varmt, det var som om jeg fra Vinteren var kommet lige ned i Foraaret; Spaniens Bjerge skinnede hvide af Snee; Havet rullede i voldsomme Brændinger over de forunderlige Klippeformer, der syntes Forverdenens forstende uhyre Dyr.

Nytaarsaften kom jeg her til Bordeaux og tænker at være i Paris den første Februar, dersom Theatrene der frembyder Noget af Interesse for Dig, da skal Du høre derom, men vær saa venlig ikke at lade trykek Noget af mine Breve, uden jeg selv siger det; der er allerede meddeelt for Meget i Aviserne af mig, saa at jeg har nu forlangt at man vidst gjør Bemærkninger derover, dette Brev er nu aldeles kun for Dig! Hils din Kone og Datter ret hjerteligt fra mig. Dig selv bringer jeg hjem en simpel Stok, men det er et ungt Laurbærtræ jeg selv skar af paa Afrikas Kyst og saaledes i "en anden Verden" bestemte for Dig.

Din hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 13, 958-59)