Dato: 25. oktober 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Barck
Sprog: dansk.

Kjre Comtesse!

Dem maa jeg engang endnu sende nogle Ord, fr jeg forlader Norden, jeg reiser bort med et tungt Sind. Syden med al sin Varme, al sin Pragt vil ikke aande Solskin deri. Bring deres Forldre, Sster og Broder min kjrlige Afskedshilsen, Gud ved om vi mere sees i et Aar kan skee meget. mit Hjertes Bn er at de ude eller vende hjem for at kunne levere et Digtervrk. Der gjr mig og Danmark re De er oftere i mine Tanke, end De maaskee troer; den ssterlige Mildhed hvormed De er kommet Digeren i Mde, giver mig Haab om at De glder mig mged et Brev, ja er De mig god, Da faaer jeg endnu i Mnchen et lille Brev fra Dem, skriver De i Begyndelsen af November og stter Mnchen "poste restante" da faaer jeg det fr jeg flyver over Alperne. Lad mig nu see om Sverrig er mig i Hjertet god, De representere mig det hele Land! Dog skriv ikke uden at De virkelig har Lyst til at gjre mig uendelig glad! De faar da et Brev fra mig, det kommer fra Rom! Hils Deres Moder og siig hende at jeg ret ofte vil tnke paa hendes venlige Sind for mig, hendes Venlighed de Gange vi mdtes. Maaskee kommer jeg fra Sicilien til Orienten, mine bedste Sange derfra bringer jeg mine Kjre i Sverrige og Danmark! Lev vel

deres

Digter

E.S. Deres Fader og de to Kjre Brdre samt Ssteren Comtesse Louise tusinde og tusinde Hilsener, nste Vaar bringe den frste Stork, som kommer med God Dag fra "Sdern".

Tekst fra: H.C. Andersens Hus