H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 25. juni 1863

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 25. juni 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Glorup den 25 Juni 1863

Imorgen, netop, er det otte Dage siden jeg forlod Kjøbenhavn, kort forud fik jeg Deres Naades kjærkomne Brev og saae deraf at Miß Dunloups Bryllup er ansat til den første August og at det bliver mere stille end det tidligere var bestemt. Grev Moltke siger mig at der nok bliver omtrent tolv Mennesker; i Anledning af den Vise jeg havde tænkt paa skulde afsynges, har jeg nu nogen Betænkning, thi der blive da Ingen til at synge den, og det vil være uhyggeligt kun at høre et Par / Stemmer løfte sig, jeg troer derfor det vil bære sig bedst, om jeg skrev et lille Digt til Brudeparret, som efter at Skaalen var udbragt kunde af mig selv læses høit for dem og Gjæsterne. Deres Naade indseer at det er mig lige let at give Verset Form af en Vise og af et Digt til at fremsige, Hovedsagen er at give hvad der kan tage sig bedst ud. Dette vilde jeg dog forud meddele Deres Naade, og haaber i den Anledning at høre fra Dem om De er enig med mig. Jeg glæder mig særdeles til at komme i Deres kjære, velsignede Hjem / og tænker hjerteligt paa Dem Allesammen. Her er særdeles smukt paa Glorup, Excellensen er mageløs elskværdig mod mig, vi ere for Øieblikket ene, jeg beboer Grev Leons to Værelser ud til Haven; paa min Reise i Spanien skriver jeg daglig med stor Fremgang. Haven er uendelig deilig, jeg har aldrig seet den saa smuk som iaar Bring min hjertelige ærbødige Hilsen til Frøken Luzia og Miss Dunloup ligesom til Frøken Lytzov dersom hun endnu er paa Glorup!

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 271, Billed 6727-29)