Dato: 7. september 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Signe Rigmor Larsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 7. Sept. 1863

Efter min Hjemkomst fra Landet har jeg modtaget Deres brev; De vil vide min Mening om et Par Smaadigte der findes indlagt i samme, jeg skal sige Dem om De skal holde op at skrive Digte eller blive ved, men det er umueligt at afgjre ved at lse tre Smaavers, her er ingen Grund til at sige: hold op, men opmuntre Dem kan jeg heller ikke. Det er s let i vor Tid, hvor de Fleste have lst saa meget at bringe sin Stemning ganske ordentligt paa Papiret og det i Verse-Form; har De en Tilfredsstillelse, en Glde derved, naa, saa i Guds Navn! skriv De kun! De er kun 16 Aar ser jeg antydet i Brevet; det er en ung lykkelig Alder, men i den er der vistnok meget Faae som leverer et godt Digtervrk; hvor vidt De vil kunne det; er som sagt umueligt at afgre, jeg kan ikke engang sige om De har Talent; men opgive det, at nedskrive Deres Flelse og og Stemning, skal De heller ikke; -

rbdigst

H.C. Andersen

Til Frken Signe Rigmor Larsen

Tekstens oprindelse: ukendt