Dato: 30. oktober 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjre Kronholm.

I det sidste ieblik jeg er her i Hjemmet er min Tanke i det kjre Sverrig, hvor jeg saa levende har flt at jeg havde Venner; jeg sender gjennem Dem alle mine kjre de bedste Hilsener i det jeg med Veemod forlader mit Fdreland! Vil de besrge paa det hurtigste disse medflgende Breve! Saasnart at Maurerpigen er opfrt udkommer Dagen efter Stykket, jeg har beordret at det strax sendes Dem og Strandberg hver et Exemplar fra mig! - Dersom De i Deres Avis omtaler min Afreise da sig kun at jeg gjennem Dem sender alle mine mange svenske Venner et kjrligt Lev vel! Min Reise gaaer for ieblikket til Rom, der erfarer jeg min Tragedies Skjbne og hvor mange Penge jeg altsaa har at raade over, efter disse maa Reisen indrettes, helst gaaer jeg til Grkenland og Orienten eller ogsaa bliver det et Besg paa den africanske og spanske Kyst, i det mindste vil Reisen strkke sig til Sicilien og Malta.

Den 31 Oktober.

I Dag Klokken tolv forlader jeg Byen, i aftes var et smukt arrangeret Festmaaltid for mig, hvori mellem flere unge Venner, en Del fra Studenterforeningen, samt flere ldre toge Deel, deriblandt Conferentsraad rsted, Conferentsraad Collin, Digteren Oehlenschlger som havde skrevet en smuk Sang, en lignende var der af Hillerup. Det rrte mig meget, mine danske Venner vare saa trofaste.

Lev vel

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm