Dato: 1. november 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

112. Til E. Collin.

Kiel den 1 Novemb: 1840.

Min kjre trofaste Eduard!

Tak for al Deres Venskab, tak for det sidste ieblik vi saae hinanden, jeg bliver bld om Hjertet ved at tnke derpaa! ja vi ere og maa blive Venner gjennenn alle Evigheder om vi endogsaa ikke sige Du til hinanden. Det var smukt og kjrligt af Jette, at hun kom ombord med; bed hende hilse Grethe Rhested! Kys min egen Vulle tusind Gange fra mig! siig hun maa ikke glemme sin Digter, selv om han blev to Aar, borte, det er jo hendes Tal. Louise og Jonas have allerede glemt hvad Lyden af mit Navn betegner! de sde Unger, de ville, naar vi mdes, see paa mig, som paa en fremmet Mand. De fik dog min Huske-Sddel. Glem ikke at jeg i Mnchen, om det er mueligt, faaer mit Stykkes Skjbne at vide.

Jeg er Natten over her i Kiel, saa trt og lidende er jeg af Reisen [.] Det var, som De nok selv saae fra Toldboden, ikke det bedste Veir. Sen gik voldsomt til vi kom under Femern! eengang fik vi en S, saa det var som Skibet skildtes ad, vi troede Alle at det var en Sandbanke, men Sommer siger nei! naa, saa kan ogsaa Sen knuse et Skib, saadant et Slag har jeg aldrig prvet. Klokken 12 1/2 vare vi her i Kiel; hvor jeg boer zum Knig von Dnemark Lieutnant Trepka og jeg have slaaet vore Pjalter sammen og ligge i et Rum. I Aften skulde jeg hen i Harmonien og til Kammerherre Spths, men alt seiler endnu med mig og jeg vil derfor heller sidde og seile i min Sopha og skrive til mine Kjre! Ilden brnder lystigt i Kakkelovnen, jeg har Porter paa Bordet og smukke Blomster. Imorgen Klokken 6 gaaer det afsted til Breitenborg hvorhen Trepka og jeg tager hen med Extrapost, jeg er da hos min grevelige Ven til Middag. Hils alle nede hos Thybergs, Ludvig Mller, i Studenterforeningen etc. etc. Gid jeg i Mnchen maatte faae et godt Brev! siig mig om Fru Heiberg har sagt noget til mit Brev; fortel mig, under hvad Tittel jeg stod anmldt i Avisen, Giv Hartmann indlagte lille Epistel. Jeg glemte at give Dem den omtalte Sddel at De kunde faae Billetter ved frste Opfrelse af mit Stykke, her er en saadan. Siig mig, naar De skriver, om Mulatten er blevet spillet, om der i Bladene har staaet noget om mig, dog er det ondt, lad kun vre! Thiele maa De endelig takke for hans venlige Afskeds Brev, det var ret smukt og venskabeligt af ham.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost