Dato: 8. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Christinelund ved Prst

den 8 August 1864.

Kjre Fru Ingemann!

I mit seneste Brev til Dem, skrev jeg, at her fra Christinelund reiste jeg til Basns, det skeer nu imidlertid ikke; et Par Dage har jeg maatte love mig til Conradinelyst, mellem Slagelse og Kallundborg, Reiseplanen maa altsaa lgges om, dog Sor opgiver jeg ikke, jeg har Lngsel og Trang efter at see Dem og tale med Dem, vil altsaa strax begynde med Sor og haaber at finde Dem saa vel, at jeg ikke for meget er til Uleilighed. Hver Middag gaaer Deligense fra Prst til Ringsted, den nrmeste / Reise-Vei for mig, men Deligense og Jernbane ere saaledes i Forbindelse at jeg frst kan naa Sor seent om Aftenen, med det sidste Tog; det vil jeg ikke. Min Reiseplan er altsaa at jeg overnatter i Ringsted og nste Morgen (Fredag den 12 August) indtrffer i Sor; vil De da forunde mig et Hjem til nste Dags Eftermiddag, jeg flyver da til Slagelse, og snarest igjen hjem til Kjbenhavn, hvor jeg nsker Gud vil forunde mig Ro, i disse trange Tider, til at kunne arbeide igjen. Lev hjertelig vel! altsaa, om Gud vil, sees vi paa Fredag.

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 276, billed 6750-51)