Dato: 26. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 26 August 1864

Kjre Fru Ortved!

min hjerteligste Tak til Dem og Deres Mand for al den Velvillie og Godhed De viiste mig under Opholdet i Deres Huus. Det var mig dertil en srdeles Glde der at vre sammen med den fortrffelige, kjre General Wilster, bring ham, ligesom ogsaa Hartmanns, min hjerteligste Hilsen!

Jeg kom ret hjem til Storm og Skylregn, det har vret kolde mrek Dage, men De har vist i Deres Huus der ligger saa udat for Nordenvinden, ret fornummet dette Veir!

Jeg besgte strax min saarede Ven Viggo Drevsen, han seer meget / vel ud, men gaaer paa Krykker og kan endnu ikke sttte paa det saarede Ben, hvor Saaret endnu er aabent og blder.

I Dag havde jeg den Fornielse at tale med to af vore tappre udholdende Soldater, nemlig Lieutenant Karstenskjold og Liutenant Ancher, den sidste, veed De, har vret i Fangenskab. Gud glde de kjre Mennesker hvad de have lidt og holdt ud.

Nu skulde jeg ellers se til at bestille Noget, det duer ikke at synke sammen! gid kun at Humeuret vilde komme; jeg har Ideen til et nyt Lystspil, men for at skrive det skal man vre lettere i Sindet end jeg endnu er.

Fru Heiberg har jeg besgt, det er da afgjort at vi nu ikke see hende oftere paa Scenen. Det er et stort Tab; og vi ldre som har seet hende i Glands og Glorie vil fle Savnet.

Dersom De glder mig med Brev, siig mig da, om De veed det, naar skal Emil Hartmann have Bryllup, jeg har lovet at skrive en Sang til det.

De smukek Asters De gav mmig staae endnu friske paa mit Bord, men Rosenknoppen, den eneste, knkkede alt paa Jernbanen.

Gid at Deres Mand nu maa fle sig bedre end da jeg forlod Roeskilde.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 328-31)