H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Johanne Marie Ortved 26. august 1864

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 26. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 August 1864

Kjære Fru Ortved!

min hjerteligste Tak til Dem og Deres Mand for al den Velvillie og Godhed De viiste mig under Opholdet i Deres Huus. Det var mig dertil en særdeles Glæde der at være sammen med den fortræffelige, kjære General Wilster, bring ham, ligesom ogsaa Hartmanns, min hjerteligste Hilsen!

Jeg kom ret hjem til Storm og Skylregn, det har været kolde mørek Dage, men De har vist i Deres Huus der ligger saa udat for Nordenvinden, ret fornummet dette Veir!

Jeg besøgte strax min saarede Ven Viggo Drevsen, han seer meget / vel ud, men gaaer paa Krykker og kan endnu ikke støtte paa det saarede Ben, hvor Saaret endnu er aabent og bløder.

I Dag havde jeg den Fornøielse at tale med to af vore tappre udholdende Soldater, nemlig Lieutenant Karstenskjold og Liutenant Ancher, den sidste, veed De, har været i Fangenskab. Gud glæde de kjære Mennesker hvad de have lidt og holdt ud.

Nu skulde jeg ellers se til at bestille Noget, det duer ikke at synke sammen! gid kun at Humeuret vilde komme; jeg har Ideen til et nyt Lystspil, men for at skrive det skal man være lettere i Sindet end jeg endnu er.

Fru Heiberg har jeg besøgt, det er da afgjort at vi nu ikke see hende oftere paa Scenen. Det er et stort Tab; og vi ældre som har seet hende i Glands og Glorie vil føle Savnet.

Dersom De glæder mig med Brev, siig mig da, om De veed det, naar skal Emil Hartmann have Bryllup, jeg har lovet at skrive en Sang til det.

De smukek Asters De gav mmig staae endnu friske paa mit Bord, men Rosenknoppen, den eneste, knækkede alt paa Jernbanen.

Gid at Deres Mand nu maa føle sig bedre end da jeg forlod Roeskilde.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 328-31)