H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 13. september 1864

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 13. september 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 13 Sept 1864

Kjære Fru Scavenius!

Imorges modtog jeg en Kasse hvori laae en Melon; men intet Brev fulgte med og kun af Poststempelet saae jeg at den kom fra Soro, nu veed jeg Ingen der, som kunde sende mig den, jeg troer at Melonen kommer fra Basnæs og har sin Oprindelse fra "de afrikanske Kjærne" der bleve lagte i Drivhuset, er det Tilfældet da lad mig det vide med første Post, jeg vil da saalænge vente med at skjære Melonen itu; og endelig Tak fordi Deres Naade saa venligt tænker paa mig. Mit Brev fra Conradine Lyst, hvor jeg følte mig saa vel, hos de fortræffelige Comtesser, har Deres Naade vistnok modtaget; gid at jeg var paa Landet igjen, herinde finder jeg mig ikke saa hyggelig og den Friskhed og Lyst til at skabe en ny Digtning har jeg intet Sted, som paa Basnæs; gid at jeg snart kunde være der.

Det kongelige Theater synes iaar at blive godt besøgt, snart kommer den nye Opera "Faust" og efter den, haaber jeg, "Ravnen". Jeg tænker paa at skrive et nyt Lystspil fra Spaniernes Ophold her i Danmark, men Humeuret hos mig er endnu ikke ret der til. Viggo Drevsen kan nu begynde at gaae om paa Krykker, men jevnligt komme Beenstumper ud af Saaret og før ind i det nye Aar bringer han det nok ikke til frit at kunne gaae om. Veiret er afskyeligt og vistnok ulykkeligt for Landmanden. Alt seer saa efteraarsagtigt ud, og snart have vi vel Vinteren. Bring Frøken Luzia min hjertelige Hilsen, hun eller Deres Naade forunde mig jo snarest et Par Ord.

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen

E.S

Her sender jeg Deres Naade et Portrait-Kort af mig; det ansees for at være det heldigste der endnu haves.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost