H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 12. december 1864

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 12. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 December 1864.

Uagtet jeg siden min seneste Skrivelse ikke har hørt fra Deres Naade, haaber jeg dog at De og Deres Børn befinde sig vel. Jeg veed at jeg er velkommen til Julen og glæder mig meget til disse Aarets sidste Dage. Een af de første Dage i næste Uge, jeg skal endnu med et senere Brev end dette, nøiagtig bestemme Dagen, kommer jeg med Posten til Skjelskjør, hvor jeg jo tør haabe at finde Vogn til Basnæs, Meget venter jeg af det nye Aar som nu snart begynder, det, haaber jeg, bringer bedre Dage, dem vi Alle trænge til.

Forleden var jeg sammen med den svenske og amerikanske Grevinde Moltke hos Svigerfaderen, Grev Moltke-Hvitfeldt fra Glorup, vi drak hans Frues Skaal, hvis Fødselsdag det var; der var foruden Svigerdøttrene kun Grev S. Scheel og den gamle Conferentsraad Benzon.

Paa Søndag, tænkerjeg, gives første Forestilling af Operaen Faust, jeg glæder mig særdeles til at høre igjen denne ypperlige Musik. Naar Deres Naade i Januar kommer her til Staden, vil De ret have Fornøielse af dette musikalske Værk ligesom ogsaa af Ravnen, der nu er begyndt at indstuderes. Bring Frøken Luzia min hjertelige Hilsen; et Brev endnu fra mig, erholder, som sagt, Deres Naade, før jeg selv indtræffer.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost