Dato: 23. juni 1865
Fra: H. Jacobsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Jacobsen takkede røt den 23. juni for HCAs brev af 28. maj; han skulde nu hjem fra England til Christiansfeld, et sidste besøg. Han var kaldet til lærer i Brødremenigheden i Nazareth, Norhhampton Coynty, Pennsylvania; hans farbror John C. Jacobsen var Brødremenighedens biskop i det nærliggende Betlehem, "tre timers jerbanefart fra New York". 6. juli ville han være hjemme i Christiansfeld, og han bad nu Andersen om en sammenkomst, f.eks. i Vejle. "Et kort samlig [!] ved Dem i en dansk egn ville være for mig Danmarks sidste og bedste farvelhilsen, noget jeg skulle aldrig glemme, noget, jeg som gammel mand kunne fortælle mine Børn".

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost