Dato: 20. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 20 Dec 1865.

Kjre Fru Kock!

Det var ret kjedeligt at jeg netop den eneste Aften De nskede at see mig rask og livlig, skulde fle mig upasselig. Da jeg forlod Dem for at naae Sporvognen maatte jeg lbe og fik igjen et lille Angreb af Nerveusitet i Bryst og Aandedrag. Morgenen derpaa var jeg dog ganske vel og Klokken 12 foer jeg med Banetoget til Sor; jeg blev hos Fru Ingemann til den flgende Formiddag Klokken elleve. Hun var saa glad ved Besget; jeg fandt hende saa sjlefrisk og ungdommelig, men med Hrelsen staaer det sig daarligt, det er ikke mueligt at fre nogen fuldstndig Samtale. Navne og de svreste Ord / skrives paa Tavle, men uagtet de da ere fire Gange saa store som disse her i Brevet, kan hun, selv med ienglas, ikke ved Lys lse dem. Der gaves mig en god tillukket Vogn fra Holsteinborg; forsynet med Varme-Dunk blev den som et lille Drivhuus; en heel Kurv fuld af Blomster fulgte med, Solen skinnede ind til mig, det Ene med det Andet, stillede sig som var det deilig Sommertid. Jeg fik paa Gaarden de to Vrelser Fru Zahrtmann tidligere beboede; de ere hie og elegante, et stort Blomsterbord, med Violer og Roser prangede ved min Skrivepult. En Dr fra Stuen frer lige ud paa Kirkens Galeri, Orgelet hrte jeg saaledes festligt bruse ind til mig. Veiret var smukt. I Haven / prangede endnu Blomster; over hundred vilde Svaner laae ude paa Fjorden og snaddrede med Glasklokkeklang; til alt dette kom nu at jeg ret flte at jeg var en velkommen og velseet Gjest, saa at jeg der ret har tilbragt otte smukke Dage. I forgaars kom jeg til Basns; boer, som sdvanligt til Haven og Stranden, som det er beskrevet i Eventyret om "Lgtemndene". Jeg bliver her Nytaar over og haaber i den Tid at hre fra Lissabon at jeg kan vove Reisen derhen. Det var gldeligt om jeg ogsaa fr [overstr: Juul, herude] Nytaar, herude fik et lille Brev fra Dem og erfarede hvorledes De, Deres Brn og Brnebrn have tilbragt Julen, hils dem Alle, srligt Jn, Prindsessen og lille Karen. / Tak for det gamle Aar! et godt lyksaligt Nytaar rulle op!

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 290, billed 6791-94)