H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Ida Koch 20. december 1865

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 20. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 20 Dec 1865.

Kjære Fru Kock!

Det var ret kjedeligt at jeg netop den eneste Aften De ønskede at see mig rask og livlig, skulde føle mig upasselig. Da jeg forlod Dem for at naae Sporvognen maatte jeg løbe og fik igjen et lille Angreb af Nerveusitet i Bryst og Aandedrag. Morgenen derpaa var jeg dog ganske vel og Klokken 12 foer jeg med Banetoget til Sorø; jeg blev hos Fru Ingemann til den følgende Formiddag Klokken elleve. Hun var saa glad ved Besøget; jeg fandt hende saa sjælefrisk og ungdommelig, men med Hørelsen staaer det sig daarligt, det er ikke mueligt at føre nogen fuldstændig Samtale. Navne og de sværeste Ord / skrives paa Tavle, men uagtet de da ere fire Gange saa store som disse her i Brevet, kan hun, selv med Øienglas, ikke ved Lys læse dem. Der gaves mig en god tillukket Vogn fra Holsteinborg; forsynet med Varme-Dunk blev den som et lille Drivhuus; en heel Kurv fuld af Blomster fulgte med, Solen skinnede ind til mig, det Ene med det Andet, stillede sig som var det deilig Sommertid. Jeg fik paa Gaarden de to Værelser Fru Zahrtmann tidligere beboede; de ere høie og elegante, et stort Blomsterbord, med Violer og Roser prangede ved min Skrivepult. En Dør fra Stuen fører lige ud paa Kirkens Galeri, Orgelet hørte jeg saaledes festligt bruse ind til mig. Veiret var smukt. I Haven / prangede endnu Blomster; over hundred vilde Svaner laae ude paa Fjorden og snaddrede med Glasklokkeklang; til alt dette kom nu at jeg ret følte at jeg var en velkommen og velseet Gjest, saa at jeg der ret har tilbragt otte smukke Dage. I forgaars kom jeg til Basnæs; boer, som sædvanligt til Haven og Stranden, som det er beskrevet i Eventyret om "Løgtemændene". Jeg bliver her Nytaar over og haaber i den Tid at høre fra Lissabon at jeg kan vove Reisen derhen. Det var glædeligt om jeg ogsaa før [overstr: Juul, herude] Nytaar, herude fik et lille Brev fra Dem og erfarede hvorledes De, Deres Børn og Børnebørn have tilbragt Julen, hils dem Alle, særligt Jøn, Prindsessen og lille Karen. / Tak for det gamle Aar! et godt lyksaligt Nytaar rulle op!

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 290, billed 6791-94)