Dato: 6. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basns ved Skjlskr den 6 Januar 1866

Kjre Fru Kock!

Tak for Deres Brev, jeg blev glad derved og overrasket, thi jeg ventede det ikke. Deiligt have altsaa Brnene moret sig ved Juletr og Julens Glder. Jeg har ogsaa vret tilfreds, levet i landlig Hyggelighed. Julebordet havde til mig to smukke Glas-Vaser og et Maleri. Her har vret Jagt og Selskab, i dette saae jeg Fru Brasen, forrige Vilhelmine Guldberg. Fra Georg O'Neill har jeg Brev med hjertelige / Hilsener til Dem! han skriver at i Lissabon taler man ikke mere om Cholera i Portugal og Spanien og antager at i Frankerige er den nu aldeles forsvindende, altsaa venter han mig snarest. Imidlertid dr endnu daglig i Paris 14 til 16 af denne uhyggelige Syge og uagtet det kribler og krabler i mig af Trkfugl-Lyst, skyder jeg [overstr: dog] Afreisen ud; min Tanke er dog at flyve afsted i denne Maaned; jeg antager at jeg kommer til Kjbenhavn med Aftentoget den 12de Januar og reiser derfra den 20de-22de og kan da, om Gud vil, ved Udgangen af Februar naae Lissabon og blive der Marts og April, ja / Noget ind i Mai, omjeg fler mig hjemlig. I Dag skriverjeg til Dem, meest for at sende et Par Ord til Henny; det har jeg lnge tnkt paa og det bliver nu mine Afskeds Ord for denne Gang til ham fra vort danske Hjem. De talte ikke et Ord om ham i Deres lille Brev til mig. Iaftes overraskede den Efterretning mig at Frederikke Bremer var dd. Det blev altsaa sidste Gang jeg saae hende ved mit Besg i Stockholm; hun var en kjrlig Sjl; hun er vist dd med Tanker jeg nsker at fyldes af, naar Bortgangs Timen slaaer. blun holdt meget af Deres Sster Jette og om hende talte hun saa rrt og kjrligt ved Besget. / Hils "Jn", den bedaarende Prindsesse og den skikkelige Karen! seer De Vilhelm Rode da nsk ham fra mig et gldeligt Nytaar. Deres Svigerinde haaber jeg har det fremadgaaende bedre; seer De Hauchs da hils! og nu lev hjertelig vel!

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 291, billed 6795-98)