Dato: 20. april 1866
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredensborg den 20.e April 1866.

Histrede og kjre Ven!

Jeg har med levende Deeltagelse fulgt Dig paa Din Reise og gldet mig ligesaa meget over Dit fornielige Ophold i det gjstfrie Holland, som flt mig bedrvet over det mindre gunstige Indtryk, som Paris denne gang har gjort paa Dig. Jeg havde halvveis troet at Du var bleven herbergeret hos Ministeren og hos ham fundet et andet Glorup; det vilde have conveneret Dig bedre end at ligge paa et Hotel, hvor de dyre Regninger og det uhyggelige V rtshuusliv ere skikkede til at forjage al Passion - endog for en fdt Poet, men vi ville haabe, at Du snart igjen kommer til Krfter og Humeur, ved at lande paa et sted, hvor Du med mere Ro, kan samle Dine Tanker, maaskee da ville de solbelyste Steder ved Seinens Bredder trde mere smilende frem for Din Phantasie, og frembringe nogle af de yndige Billeder, hvormed Du saa ofte har forniet os. Du er altsaa fliet lngere sydpaa og jeg skriver dette lille Brev uden at vide, hvor det skal trffe dig, men jeg har en Anelse om at Du vil blive glad ved at modtage et par Linier fra Din gamle Ven og en hjertelig Hilsen fra min Kone, Svigerinde og hele Familien, der erindrede Dig og drak Din Skaal ved Middagsbordet2.den Paaskedag (2.den April) Din Fdselsdag. Jeg tilbragte just Paaskenherude for at hvile mig lidt efter en temmelig anstrengende Indstudering af en ny Ballet, som jeg blev lokket til at componere til Kongens Fdselsdag. Kranold tog mig nemlig fra den loyale Side og det blev mig umuligt at vgre mig ved at fornie vor elskelige Konge, der vistnok kan trnge til lidt Morskab. Jeg brd altsaa mit Lvte og plagede atter min Musa der var elskvrdig nok til at skjnke mit et lystigt Emne, uden nogen som helst Allusion til Dagens Hitidelighed. I ualmindelig kort Tid fik jeg Musiken componeret og arrangeret af W Holm og Lincke og saaledes skred jeg til Indstuderingen, der tilligemed de forskjellige Detaljer af Decorationer, Costurner og Requisiter optog en Maanedstid under hvilken jeg opholdt mig i Hovedstaden og boede i Dit gamle Nabolag (Nyhavn, Hotel Kronprindsen). Alt gik efter nske, Balletpersonalet var lykkelig og ivrig, jeg havde jo ikke vor gratieuse og letfodede Juliette men jeg forsgte at lgge Vgten i en anden Retning, og den Fordeling af Krfterne, der herved fandt Sted gjorde en srdeles god Virkning. Din Favorit Scharff spillede Elsker ligeoverfor Johanne Petersen, der har en Rolle, som passer udmrket til hendes Evner; M.e Stillmann er nydelig som Tambourmajorens Udkaarne. Gade er ganske fortrffelig som hiin humoristiske Figur og Hoppensach hvder sit Renomee, som en gammel Scrivano. Du seer heraf at den lille Handling foregaaer i Rom: Det er en dansk Kunstners Afskedsfest, der indledes ved en Atelierscene i l.ste Akt og motiverer en Rkke Optog og Characteerdandse i 2.den Akt, der har givet Balletten Navnet Pontemolle. Den blev modtaget med levende Bifald og gaaer nu for fuldt Huus i Selskab med Kong Renes Datter. Dette Stykke har faaet en nsten ganske ny Bestning, der for den yngre Generation synes at erstatte den oprindelige; virkelig spiller Fru Eckardt meget smukt og W. Wiehe lgger meget Udtryk i sin Rolle, men navnlig han staaer betydeligt tilbage for sin Forgnger. Jeg har atter skrevet en lille Piece om "Danske Theaterforhold" nrmest foranlediget ved Rigsdagens Indskrnkningsplaner. Jeg smigrer mig med at have givet adskillige nyttige Oplysninger, give Gud at det ikke maa vre en Rst i rken, thi vore Statsoeconomer ere fortiden stride Billedstormere og Hestgardens Nedlggelse spaaer mig Intet godt, da der prdikes Korstog mod Alt, hvad der er smukt og navnlig kongeligt. Tnk Dig, vi skulde ikke mere glde os ved at eie den smukkeste Escadron i Europa; - en del Levning af den gamle nordiske Heltekraft! Karl, Hest, Uniform, Vaabendygtighed, Ridekunst, Holdning og Disciplin vare mnstervrdige og en re saavel for Landet og Hovedstaden som for Kongens Hof! - og alt det for at spare maaskee en halv Snees Tusinde Rigsdaler - der alligevel vrvles op (i Rigsdagen) i fjorten Dage!

Gud lade os idetmindste beholde vore Bgetrer at ikke ogsaa disse maa gjre Plads for Kaal og Kartofler! - Vi ville glde os over dem saalnge vi kunne. Skoven staaer nu fuld af Anemoner og Din Ven Storken er kommen. Du hilses af den danske Vaar og af de danske Hjerter

Din hengivne og forbundne

August Bournonville

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter