Dato: 12. juni 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: J. Frederik Rasmussen
Sprog: dansk.

Setubal den 12 Juni 1866

Kjre Hr Rasmussen!

Hjertelig Tak for Deres sener[e] Brev, Tak for al den Tjenstagtighed og Velvilie De viser mig. "Dagbladet" behver jeg alle ikke at bringe tilbage? De har ikke Brug for det og jeg vil med Dampskibet fra Bordeaux der kommer til Lissabon den 28 erholde en ny Tilsendelse?

Endnu en Tjeneste har jeg at bede Dem om, vil De i Gaden ned mod Floden, omtrent Theatret forbi, gaae ind til den der boende Boghandler og kjbe mig to Exemplarer af "Livre l'images sans l'images par H.C. Andersen", det er en god Oversttelse af min "Billedbog uden Billeder og hvert Exemplar koster kun een Frank. Vil De, til vi mdes, lade mig skylde Dem de to Frank og da nskede jeg at de to Bger maatte flge med "Dagbladet", det vil sige, dersom De kunne sendes i krydsbaand og Befordringen ikke overstige bgernes Vrdi. Jeg vilde i Lissabon forre disse to Exemplarer til Venner som leve her. /

For ieblikket er jeg i Besg hos en Broder til min Ven Georg O Neill; jeg er paa en Villa tt ved den lille By Setubal, Engelndernes St. Ubes. Det er en hist elskvrdig Familie og Huset indrettet med Smag og Comfort; det ligger tt ved et stort forladt Munkekloster og Haven strkker sig i tre Terrasser; udenfor min Balkon staaer en stor Palme, paa Terrassen nedenfor mylrer med Blomster og Guldfiskene svmme i store Steenbasiner beskyggede af Palmetrer og Granatbuske, dybere nede er en heel Citron- og Orange-Lund; naar om Aftenen Mrket hviler over den svver her som et Slr af Ildgnister Tusinder af Ilfluer; lngere borte ligger Byen og bag ved den Bugten ud til det aabne uendelige Ocean. De vil saaledes forstaa at her er srdeles smukt og naar man nu her til har alle Beqvemmeligheder, Vogn, Muuldyr, Badekammer, &, saa indsser De at jeg ikke kan nske mig det bedre. I Byens Avis stod strax efter min Ankomst et smukt skrevet Stykke tilmi, en Slags hilsen til "Poeta dinamarquens", skrevet af en ung Digter; / Jeg bliver her endnu nogen Tid og gaaer da til Cintra til en tredie Broder af O Neill, der eier en Villa med en stor skyggefuld Park nr ved Byen.

Gud veed nu hvorledes det stiller sig med Krigsbegivenhederne og naar og hvorledes jeg maa lgge Hjemveien; over Bordeaux gaaer den da i alle Tilflde, maaskee ndes jeg til at forsge Sveien, i hvor stor Skrk jeg end har for det store aabne Vand, men over Land, gjennem Spanien, 60 Timer i denne Varme vil vre at kaste sig i Armene paa Feber og Hjernebetndelse.

Blev der noget af Deres spanske Reise?

Mellem de Nummere af Dagbladet, De var saa venlig at sende mig, manglede nogle og srligt var et netop de jeg sgte, navlig de som mldte om mit Drama: Da Spanierne var her", ikke fandtes. Jeg tnker at nu senere har staaet et Brev fra mig hjemsendt fra Lissabon, lad mig endelig faae det nummer. Til Hr Am, ligesom ogsaa til Hr Francisk-Michel har jeg skrevet og haaber at de have erholdt mine Breve. /

Frst i Fredags, forrige Uge, da jeg kom her til Setubal er Varmen Begyndt, hele den tidligere Tid gik jeg endnu Morgen og Aften med min tykke Vinter-Frakke, nu maa jeg derimod klde mig saa tyndt jeg kan og flere Timer midt paa Dagen ligger jeg paa Sophaen med Vinduerne vel tillukkede, frst mod Aften komme vi frem paa Terrasserne og i Dag er det imidlertid stormende, Oceanet seer ganske grnt ud. Hils paa det venligste her og Fru Jrgensen, deres Sn og det nygifte Par, bring ogsaa hr og Fru kirstein min venlige Hilsen; gid at vi alle sunde og vel og un der fredelige udsigter for Hjemmet see hinandne. det skal glde mig at hre fra Dem. Deres meget hengivne

H.C. Andersen

til Hr Rasmussen i Bordeaux

til brug for et par venner i Lissabon.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 296, billed 6815-18)