H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til J. Frederik Rasmussen 12. juni 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 12. juni 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: J. Frederik Rasmussen
Sprog: dansk.

Setubal den 12 Juni 1866

Kjære Hr Rasmussen!

Hjertelig Tak for Deres sener[e] Brev, Tak for al den Tjenstagtighed og Velvilie De viser mig. "Dagbladet" behøver jeg alle ikke at bringe tilbage? De har ikke Brug for det og jeg vil med Dampskibet fra Bordeaux der kommer til Lissabon den 28 erholde en ny Tilsendelse?

Endnu en Tjeneste har jeg at bede Dem om, vil De i Gaden ned mod Floden, omtrent Theatret forbi, gaae ind til den der boende Boghandler og kjøbe mig to Exemplarer af "Livre l'images sans l'images par H.C. Andersen", det er en god Oversættelse af min "Billedbog uden Billeder og hvert Exemplar koster kun een Frank. Vil De, til vi mødes, lade mig skylde Dem de to Frank og da ønskede jeg at de to Bøger maatte følge med "Dagbladet", det vil sige, dersom De kunne sendes i krydsbaand og Befordringen ikke overstige bøgernes Værdi. Jeg vilde i Lissabon forære disse to Exemplarer til Venner som leve her. /

For Øieblikket er jeg i Besøg hos en Broder til min Ven Georg O Neill; jeg er paa en Villa tæt ved den lille By Setubal, Engelændernes St. Ubes. Det er en høist elskværdig Familie og Huset indrettet med Smag og Comfort; det ligger tæt ved et stort forladt Munkekloster og Haven strækker sig i tre Terrasser; udenfor min Balkon staaer en stor Palme, paa Terrassen nedenfor mylrer med Blomster og Guldfiskene svømme i store Steenbasiner beskyggede af Palmetræer og Granatbuske, dybere nede er en heel Citron- og Orange-Lund; naar om Aftenen Mørket hviler over den svæver her som et Slør af Ildgnister Tusinder af Ilfluer; længere borte ligger Byen og bag ved den Bugten ud til det aabne uendelige Ocean. De vil saaledes forstaa at her er særdeles smukt og naar man nu her til har alle Beqvemmeligheder, Vogn, Muuldyr, Badekammer, &, saa indsser De at jeg ikke kan ønske mig det bedre. I Byens Avis stod strax efter min Ankomst et smukt skrevet Stykke tilmi, en Slags hilsen til "Poeta dinamarquens", skrevet af en ung Digter; / Jeg bliver her endnu nogen Tid og gaaer da til Cintra til en tredie Broder af O Neill, der eier en Villa med en stor skyggefuld Park nær ved Byen.

Gud veed nu hvorledes det stiller sig med Krigsbegivenhederne og naar og hvorledes jeg maa lægge Hjemveien; over Bordeaux gaaer den da i alle Tilfælde, maaskee nødes jeg til at forsøge Søveien, i hvor stor Skræk jeg end har for det store aabne Vand, men over Land, gjennem Spanien, 60 Timer i denne Varme vil være at kaste sig i Armene paa Feber og Hjernebetændelse.

Blev der noget af Deres spanske Reise?

Mellem de Nummere af Dagbladet, De var saa venlig at sende mig, manglede nogle og særligt var et netop de jeg søgte, navlig de som mældte om mit Drama: Da Spanierne var her", ikke fandtes. Jeg tænker at nu senere har staaet et Brev fra mig hjemsendt fra Lissabon, lad mig endelig faae det nummer. Til Hr Amé, ligesom ogsaa til Hr Francisk-Michel har jeg skrevet og haaber at de have erholdt mine Breve. /

Først i Fredags, forrige Uge, da jeg kom her til Setubal er Varmen Begyndt, hele den tidligere Tid gik jeg endnu Morgen og Aften med min tykke Vinter-Frakke, nu maa jeg derimod klæde mig saa tyndt jeg kan og flere Timer midt paa Dagen ligger jeg paa Sophaen med Vinduerne vel tillukkede, først mod Aften komme vi frem paa Terrasserne og i Dag er det imidlertid stormende, Oceanet seer ganske grønt ud. Hils paa det venligste her og Fru Jørgensen, deres Søn og det nygifte Par, bring ogsaa hr og Fru kirstein min venlige Hilsen; gid at vi alle sunde og vel og un der fredelige udsigter for Hjemmet see hinandne. det skal glæde mig at høre fra Dem. Deres meget hengivne

H.C. Andersen

til Hr Rasmussen i Bordeaux

til brug for et par venner i Lissabon.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 296, billed 6815-18)