Dato: 14. november 1840
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

del af Brev

[Fra Edv. Collin ]

Nei hvad skal jeg nu skrive! Frst Tak for Deres smukke og kjrlige Brev, som De sendte mig fra Kiel; det skal have vret et slemt Std det i resundet, ja saadann[e] Std giver Verden. Hvordan vi har det? Jo Tak godt. G. sk. L. Hr Andersen, moer Dem nu godt, og kan De desuden fortjene nogle Penge derved, saa var det fortrffeligt; see at De kan bedaare en Boghandler, eller hans Kone, til at give Dem nogle Louis for Arket af Deres Vrker. Og kom saa hjem med Louis'erne. Jeg haaber at de Andre have overtaget den rrende Deel af Brevet, nemlig angaaende hvorledes vi savne Dem og lnges efter Dem; hvormeget jeg endog lnges, bliver jeg dog aldrig saa lang som De. At Jette ikke skriver med i dette Brev, er en Flge af, at jeg skriver dette i Amaliegaden, og hun er hjemme og veed intet deraf, da jeg havde bestemt frst at skrive naar Tsen var lbet af. Hvad der staaer om Dem i Bladene kan jeg ikke sige, da jeg ikke lser Provinds-Aviserne; imidlertid har De vret omtalt i Lvebladet som En af hvem man kunde vente sig en nrmere Forbindelse med Orienten eller. I det sidste Vers af Pablos Vise manglede en Linie, det kan jeg kalde Orden i Tingene, Hartmann var i stor Forlegenhed, jeg satte en Linie ind, den er det bedste i hele Visen, der er 3 Kjldermnd og 1/2 Vittighed i den Linie. Dersom der bliver klappet af den, skal jeg strax melde det. Alle mine hilse.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost