H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Adolph Drewsen til H.C. Andersen 23. juli 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 23. juli 1866
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenvænget 23 Juli 1866.

Kjære Andersen!

Vi have tænkt saa tidtpaa Dem, og tidt talt om Dem, og glædet os over, at De har det godt i de sydlige Lande, men vi her have ei havt nogen glædelig Tid, thi nu er Udsigten til Gjenforening med vore fraskildte Brødre = o, og Udsigten til stadigt Tryk fra den Overmægtige steget mange Procent. Vore indvortes Forhold synes derimod at skulle gaae i Orden, da Bondevendernes fortvivlede Modstand mod Antagelsen af den gjennemsete Grundlov hidtil er overvunden og den, de endnu kunne gjøre, vel ogsaa overvindes. Tsherning fnyser og raser! Ved de sidste Valg skete store Anstrængelser fra begge Sider, baade fra det nationale Parti + Regjeringen, og fra Bondevenderne, men det lykkedes over Forventningen at skaffe det første Seiren. Jeg haaber saaledes, vi komme til indre Ro og det kan ogsaa behøves. - Jeg bragte igaar Astrid ud til Hellebæk, hvor hun skal bruge Badene, og jeg var saaledes sammen med hele den derboen?e Deel af Familien, som har det godt; Edvard, Theodor og Jonas stadigt beskjæftigede med deres Kildebygninger. - Fru Heiberg er kommet tilbage fra Norge, hvor hun blev svært feteret, og Bjørnstjerne-B. var nok ogsaa med at gjøre det; hun saae mærkeligt godt ud ved sin Tilbagekomst; det Samme »haaber jeg at spørge« fra vor portugisiske Ven, naar han engang vender Næsen hjem. - Her er svært Mangel paa Theaterdirecteurer; Kranold vil ikke længer, og det synes nu, at Linde, Dept. Chef i Cultusministeriet, er bl[evet] det. - De skjønner da paa Deres Lykke, høistærede Ven, saaledes at kunne svælge i Sydens Herligheder! Jeg haaber, De henter der fornyet Ungdom og glæder os med Frugterne deraf. Det maa være forunderligt i denne saa stærkt bevægede Tid at leve i et Land, der synes at være saa aldeles udenfor de store Strømninger; her oppe i det nordlige Europa strømmer det vel stærkt. - Af litteraire Frembringelser er her intet Mærkeligt kommet, men Listen over udkomne Skrifter fylder desuagtet nok i Bladene.

Deres

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost