H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Lucie Marie Ingemann, f. Mandix 6. oktober 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 6. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 5[ skal være: 6] October 1866.

Kjære Fru Ingemann!

Det er nu næsten en Maaned siden jeg kom til Danmark; jeg glædede mig saa særdeles til at overraske Dem og Deres Sophie med et Besøg og forlod derfor Banetoget ved Sorø, det var om Aftenen henimod halv ni; jeg spurgte derude om Deres Befindende og erfoer da at De samme Dag, nogle faae Timer før jeg, var indtruffet fra Kjøbenhavn, opereret og temmelig udmattet; det gik altsaa slet ikke an at overraske Dem, komme til Dem den Aften eller den følgende Dag og jeg maatte derfor tage / tiltakke med at overnatte i Kroen ude ved Stationen. Jeg tog slet ikke til Sorø, da jeg ikke vilde besøge Nogen der, naar jeg ikke kunde besøge Dem og det, antog jeg vist med Rette, var ikke tilladt saa nær Operationen; [overstr: og] jeg reiste derfor til Roeskilde og Kjøbenhavn. Der, hos Groserer Melchiors, paa Strandveien har jeg tilbragt omtrent tre Uger i al den Behagelighed, som Velstand og et velvilligt Sind kan forskaffe, jeg er igjen flyvet ud paa Landet over Holsteinborg til Basnæs, hvor jeg kom i aftes og haaber nu at det er saa vel fremme med Deres Syn at min Skrivelse ikke vil falde Dem til Besvær; helst havde jeg tidligere sendt den. Man / har sagt mig at Operationen er lykkedes, Gud være lovet! i den Anledning har ogsaa gamle Fru Læssøe ladet sig operere og med fuldkommen Held. Fra min Reise har jeg mange smukke Tanke-Minder, men efter den stærke Varme, 35 Grader, er det nu temmeligt koldt; jeg er glad ved at have prøvet Søtouren fra Lissabon til Bordeaux, den varede noget over tre Døgn; det første Døgn var Søen meget høi, Bølgerne rullede som Vandfald, men lyste i Natten med en phosphorisk Glands og frembøde en Pragt og Storhed, jeg aldrig glemmer; de rullede fra Grønlands Kyst ind mod / os; saa snart vi naaede ud for Cap Finisterre blev Søen stille og den ellers saa voldsomme spanske Sø, med hele den baskiske Bugt, laae som et sagte, svulmende Klæde. Dampskibet var uendeligt stort; et svømmende Hotel. I Bordeaux blev jeg hos Venner hele 14 Dage, derimod kun eet Døgn i Paris; Coleraen var i aftagende, men fulgte mig hele den øvrige Vei; værst var den i Hamborg hvor jeg uvidende herom blev paa 3die Dag; een af disse døde der 100 Personer. Hils nu paa det hjerteligste Wilsters, Harders [,] Siboni (han har flere Venner i Bordeaux.) Giv Sophie en særskilt Hilsen! Gud glæde og velsigne Dem.

Deres taknemlig hengivne H.C. Andersen

[langs kanten:]

Hilsen til Rossing og hans Frue.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 300, billed 6831-34)