H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Ida Koch 7. oktober 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 7. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 7 October 1866.

Kjære Fru Kock!

Nu har jeg alt været over otte Dage paa Landet, først paa Holsteinborg nu paa Basnæs og i den deilige Ro jeg altid har her, er Tiden som faret hen i det jeg fra Morgen til Aften nu igjen er ved Skrivebordet; en lille Fortælling: Portnerens Søn, jeg begyndte i Portugal, er sluttet og jeg har taget fat paa at nedskrive samlet, min hele Reise-Udflugt, og den vil i lang Tid give mig nok at bestille; jeg har imidlertid mit hyggelige Hjem, en smuk Natur, Havet foran mig, og jeg vil haabe et Par Uge[r] endnu Solskin; før omtrent den 24 October kommer jeg neppe hjem, men har da min Leilighed, to Værelser ud til Kongens Ny torv hvor Konditoren boer, Porten er i lille Kongensgade. Jeg har maattet anskaffe mig en ny Seng med Sengklæder, derved bliver / det vel ikke nu kommer en skjøn Dag et Bud fra min Vertinde Hallager, eller maaskee snarere et Bud fra Fru Jette Collin og afhenter mine Bøger, Billeder og øvrige Sager som De har været saa god at give Huusly; jeg er imidlertid nærved at ønske: gid at jeg kunde flyve fra dem igjen, syd paa, thi jeg fryser, ja allerede fryser jeg, efter at være bagt igjennem ved Tajo og Mondego. Opholdet ude hos Melchiors var næsten som Fest paa Fest; de elskværdige Mennesker vare utrættelige i at vise mig Godhed og Opmærksomhed. Een af de sidste Dage vilde jeg have været ud for at see den kjære Hauch og tillige takke ham for "Julian den Frafaldne", men der kom mere end een Forhindring og jeg maa opsætte til min Hjemkomst at bringe ham min Hilsen og Tak. Deres Svigerdatter vil nok fortælle / ham det og sige hvor jeg nu er flyvet hen og hvor snart jeg vender tilbage. Vil De sige til Deres Søn at jeg tog til Indtægt de Bemærkninger han gjorte ved at høre mit Digt: "Bouquet af danske Digtere"; jeg vil snart kunde vise ham det. Min lille Ven Jørgen, min smilende "Prindsesse" og liden Karen sender jeg mange Hilsener; skulle disse gjengjældes da bliver jo De nødt til at skrive mig til, men jeg haaber ikke derpaa, derimod haaber jeg at høre fra Henny hvem jeg har sendt Brev fra "Rolighed", medens han vist endnu var i Paris. Theatret savner jeg slet ikke, underligt nok, men flere af mine Venner vilde jeg gjerne see og tale med lidt mere end Tilfældet har været under mit Besøg udenfor Kjøbenhavn. / Vil De fra mig lade Wilhelm Rode lykønske til hans Forlovelse. Jeg er i Tankerne hos Dem, og glæder mig til den første Fredag vi sidde sammen; jeg vil da ogsaa have Noget at kunne forelæse om jeg ikke havde at fortælle. De hjerteligste Hilsener.

Deres meget hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 301, billed 6835-38)