Dato: 8. oktober 1866
Fra: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1866. d. 8 Octbr.

Kjere gode Andersen!

Det gldede mig ret, at see Brev fra Dem. Fra igaaer 8 Dage, har jeg havt Lov til at bruge, mit Opererede ie, til at lse og skrive med, og jeg havde da skreven Dem til, om jeg havde vidst hvor De opholdt Dem. Gud skee Lov Deres Reise gik saa heldig, fra frst til Sidst. Gid De nu maa fle Dem glad her hjemme i Deres Venners Selskab og i de deilige Reiseminder, som nok snart Mange vil kunde glde sig ved at deeltage i. Det var vistnok slemt for mig, at jeg ikke kunde faae Deres kjere Besg da De kom her til; men jeg havde faaet Ordre fra min Doctor og Operateur Hansen, at jeg strax skulle gaae til Sengs naar jeg kom hiem og jeg har vel nok vret lidt ans trngt, for jeg sov nsten uafladelig til nste Morgen. Nu er mit Befindende ikke vrre, end det har vret i flere Aar, saa jeg vil io nok igrunden have mere glde af at kunne see og tale med Dem nu naar De, som De har loved, besger mig, et Par Dage, naar De tager fra Basns. Nu kan jeg da see Dem. De 5 Maaneder forud kunne jeg hverken lse en Linie, eller see et menneskeligt Ansigt uden som gjennem en Taage, det var en svr Tiid! Gud vre Loved at Hansens Haand var saa let, saa at, uagtet det var en vovelig Operation, da Stren kun var i en svag Grad, det enda gik saa udmrket godt, saa at mit ie strax lgtes saa at jeg kunde vnde tilbage her til, efter 14 Dages Forlb, da ellers Alle maa blive 3 Uger, som tider lngere, efter den slags Operationer.

Jeg maa io vre inderlig taknemmelig mod Gud, for at jeg har faaet denne Linddring, i den desvrre maaskee endnu lange Adskillelse og smertelige Tiid, som kan ligge for mig. Deres Venner her skal jeg hilse naar jeg seer dem. Harder er bleven opereret for en Knude saa at han har maattet ligge til sengs i 4 Uger; men haaber nu, om nogle Dage, at faa Tiladelse, til at staae op. De veed nok, at Siboni har havt Bryllup. Nu glder jeg mig til at see et Par Ord fra Dem hvori De fortller mig naar De kommer Sophie takker Dem saa hjertelig for Deres Hilsen. Hun har vret mig en trofast Sttte paa denne min sidste Reise. Det ubevgelige i Stillingen af Hoved og hele Legemet, er yderst piinlig, saa at man ret skinner paa, at have en trofast Sjel om sig. Forresten, er alle Hansens Omgivne kjerlige og gode Mennesker. Jeg forniede mig igaaer ved at see ham hos mig nogle ieblik og nu klart, at kunne see, det deilige Udtryk af et glad og menneskekjerligt Sind, som han altid opliver hans Patienter med og som er lige kjerligt mod Alle, han er utrttelig med Omsorg for dem Alle. Nu Gud velsigne Dem fremdeles!

Deres

Gamle Veninde

L M.Ingemann fd Mandix.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter