Dato: 12. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Richardt
Sprog: dansk.

Basns den 12 October 1866

Kjre Ven!

Ja, De tillader jo at jeg benvner Dem saaledes, idet at jeg har Dem kjr som Menneske og som Digter og skiller derved ikke de to Strrelser ad. Jeg har vret en otte Dage paa Holsteinborg i en deilig Natur, Veiret var smukt, Svanerne laae ude paa Vandet, jeg sad i min Stue mellem Blomster og fra Kirken, en Dr i min Stue frer til den, klang Orgelet ind til mig; kommer nu ogsaa det at jeg har de kjre Mennesker her paa Gaarden, ret fler mig velkommen og hjemme, saa vil De forstaae at jeg snart var i Stemning til at bestille Noget; jeg har vret meget skrivende og dette er under ligesaa gunstige Omstndigheder blevet fortsat her paa Basns. Stemningen har imidlertid ikke, som jeg gjerne nskede det, vret den, at de flere henkastede Skizzer til "Historier og Eventyr" ere blevne beaandede, jeg har vret oplagt til at ordne de Reise-Optegnelser jeg havde, forfriske og farve dem; under Arbeidet er Lysten blevet strkere og jeg har saaledes omtrent Halvdelen af min portugisiske Reise paa Papiret. Jeg indseer at fr den heel er stillet frem, vil jeg ikke vre istand til at frembringe noget Nyt og kan saledes ikke, ihvorgjerne jeg vilde, denne Gang levere Dem Noget i Prosa, derimod sender jeg Dem her det strre Digt De kjender , det er nu atter gjennemgaaet og filet; det er det Betydeligste jeg paa Reisen har skrevet og jeg haaber at det ikke skal hre ganske til det Forsvindende.

Jeg vil haabe at De i Afskriften kan lse hvert Ord, ellers beder jeg Dem at sprge mig om hvad der er Dem utydeligt, og at jeg maa faae et Aftryk til Gjennemlsning; jeg vedfier endnu et lille Digt fra Reisen, det har, troer jeg, srdeles tiltalt Professor Rasmus Nielsen det skal glde mig om jeg hrte det samme fra Dem. Jeg siger Dem ellers forud at det Digt nsker jeg vil optages i "Reisen", men denne antager jeg, kommer meget meget sener ud end Deres Bog. Digtet om Poeterne er derimod ganske Deres, til jeg i et andet Aar optager det f.Ex. i "samlede Skrifter." - Helst opfyldt jeg Deres nske at bringe et Eventyr eller en Historie, men naar den ikke banker paa hjlper det kun lidt at jeg raaber "kom ind!" Det vil De selv som Digter bedst forstaae. Det vil glde mig meget at erfare om De er tilfreds med mig og mit ringe Bidrag. Kys Deres lille Sn fra mig! Hils Deres Frue og tnk med venligt Sind paa Deres srdeles hengivne

H. C. Andersen

E. S. Digtet: "Danske Poeter i Bouquet" er blevet til i Setubal 1866 som Stambogsblad for en af mine portugisiske Venner, der kjender den danske Literatur.

Troer De at denne Anmrkning skulde tilfies?

[Tilhrende kuvert med udskrift p frimrkeauktion april 2012, poststemplet Skjelskr 12.10.1866:]

Velbaarne Hr Chr: Richardt,
54 Nrrevold
4de Sal i
Kjbenhavn

(fra H.C. Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58, 127-29)