Dato: 19. oktober 1866
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn 19.10.66.

Kjre Andersen! Tak for Dit Brev, for Dine Snegle-Anstrengelser og for Noget, som jeg troer, at vi bedre kunne tale om mundtligt, men som gjorde mig helt vims i det, saa overrasket blev jeg.-

Jeg hrer, at Du skriver paa Portugals-Reisen; er den i Novelle-Stil eller rent historisk fortllende? Ogsaa jeg er bleven Forfatter, men rigtignok paa en anden Maade; jeg har nemlig paataget mig en Anmelders Skikkelse ved Dagbladet, navnlig for de naturhistoriske Producter i vor Litteratur; men naar jeg siger Dig, at herunder indbefattes, foruden de forskjellige Grene af Naturvidenskaben, tillige Havevsen, medicinske Arbeider, veterinairvidenskabelige do, physiske, chemiske, pharmaceutiske Tidsskrifter, Bger, som handle om Pattebrne-Mad o.s.v. o.s.v, saa vil Du selv kunne indsee, hvilken viid Mark for Humbug og overfladisk Sludder der ligger aaben for mig; men det synes mig snart at vre paa Tiden at srge lidt for mig selv, og hvad skal man saa gribe til her i Landet. Denne Virksomhed betaler sig forholdsvis godt, og nogen Nytte kan man jo ungteligt baade gjre og have deraf. Bille er vist en fortrffelig Mand at have med at gjre.-.

I nste Maaned udkommer der en Roman Fra piazza del popolo af Bergse; den vil sikkert interessere Dig; idetmindste er den meget aparte, og, navnlig som frste Arbeide betragtet, mrkvrdig. Stakkels Fyr, han har nu igjen havt et Anfald af sin Iritis, og Enden paa hele Historien bliver vel sagtens, at han maa tage Afsked med Videnskaben; det er haardt, naar man har begyndt saa godt, men heldigvis har han andre, baade materielle og aandelige Resourcer. Han reiser nu snart til Rom med sin Sster og sin eenbenede; dvstumme Broder og bliver der Vinteren over, maaskee lngere endnu.-.

Der snakkes i disse Dage meget her i Byen om en Historie med Kammerjunkeren F r. Ussing, der uden at stte sig til Modvrge har ladet sig smide ud af et offentligt Locale efter frst at vre bleven smigret med Benvnelser som sorte Judas, Sn af en Horevrt og andre Complimenter. Det maa vre en herlig Natur og en god Samvittighed, den Pjalt har. Udsmideren var en juridisk Candidat Brndum, der nu bliver ligesaa bermt som Brndums Dampbrnderi og Rullen gaaer men Bermmelsen synes mig dog at vre af en lidt tvetydig Natur.-

Ja nu maa jeg pille af. Det er sandt: l) Foderalet og Original-Sneglen bryder jeg mig ikke en Snus om, men derimod meget om Copier af den sidste. 2) Du skal ikke tale om, at jeg er Anmelder, det giver let saa meget Vrvl.

Din Ven Jonas

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter