H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Lucie Marie Ingemann, f. Mandix 31. december 1866

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 31. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør den 31 December 1866.

Kjære Fru Ingemann!

Et glædeligt Nytaar og hjertelig Tak for Deres Venskab og Deeltagelse for mig i det forrige og tidligere Aar. Det var min Tanke for en fjorten Dage siden at jeg allerede i Ugen før Julen vilde flyve paa Landet og da begynde Dagene der med et lille Besøg først hos Dem kjære Fru Ingemann, saa at jeg netop til Juleaften kunde indtræffe paa Basnæs, men otte a ti Dage forud blev jeg angrebet af en voldsom Tandpine der ikke, Nat eller Dag, undte mig Ro; jeg fik spanske Fluer, / varme Omslag, saa at min Kind gik itu, jeg blev skaaret i Munden og da efter en Uges Forløb, Smerten døde hen, var jeg saa nerveus, at jeg endnu Dagen før Juleaften var uvis omjeg turde tage paa Landet; Lægen meente at Forandring af Luft var godt mod det Nerveuse jeg nu leed af, men jeg maatte være meget forsigtig. Mandag-Morgen, som Juleaften var om Aftenen, satte jeg mig da i Banetoget, maatte flyve Sorø forbi og kom netop til Basnæs for at see Juletræet tændt. Jeg har været her uden endnu at turde spadsere i Haven, thi uagtet Smerterne er forbi, murrer det dog i Tænderne. Familien paa Basnæs er i disse Dage indbudte til / Baller og Middagsfester, rundt om, selv til det hiin Side Næstved liggende Gaunø, der er ikke Tanke om at jeg kan tage med, og at sidde ganske ene paa den store Gaard er heller ikke lysteligt, jeg er derfor, vel indpakket, kjørt over til Holsteinborg, hvor jeg i Ro og Hyggelighed hos de venlige Mennesker her, bliver nogle Dage ind i det nye Aar, jeg haaber snart at føle mig bedre og bliver det Tilfældet, da lægger jeg Hjemveien over Sorø, hvor De jo nok vil see mig en Dags Tid, De skal imidlertid endnu engang faae en lille Skrivelse herom. Gid at nu det ny Aar oprulle det Bedste for os hver især, det Bedste for vort kjære danske Land. Hils Deres Sophie fra / mig; hils mine andre Venner i Sorø. Om Gud vil at jeg lever, tænker jeg paa i Foraaret at flyve nogle Uger til Paris og der see den store Udstilling; - Mine Eventyr og Historier ere meget læste og jeg modtager mangen venlig Tak for disse. Et Brev fra gamle Fru Læssøe har især glædet mig, hun er som nyfødt igjen ved at have erholdt sit Syn. Nu Lev vel! kjære fortræffelige Fru Ingemann, Guds Glæde og Velsignelse i den.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 305, billed 6850-53)