Dato: 31. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr den 31 December 1866.

Kjre Fru Ingemann!

Et gldeligt Nytaar og hjertelig Tak for Deres Venskab og Deeltagelse for mig i det forrige og tidligere Aar. Det var min Tanke for en fjorten Dage siden at jeg allerede i Ugen fr Julen vilde flyve paa Landet og da begynde Dagene der med et lille Besg frst hos Dem kjre Fru Ingemann, saa at jeg netop til Juleaften kunde indtrffe paa Basns, men otte a ti Dage forud blev jeg angrebet af en voldsom Tandpine der ikke, Nat eller Dag, undte mig Ro; jeg fik spanske Fluer, / varme Omslag, saa at min Kind gik itu, jeg blev skaaret i Munden og da efter en Uges Forlb, Smerten dde hen, var jeg saa nerveus, at jeg endnu Dagen fr Juleaften var uvis omjeg turde tage paa Landet; Lgen meente at Forandring af Luft var godt mod det Nerveuse jeg nu leed af, men jeg maatte vre meget forsigtig. Mandag-Morgen, som Juleaften var om Aftenen, satte jeg mig da i Banetoget, maatte flyve Sor forbi og kom netop til Basns for at see Juletret tndt. Jeg har vret her uden endnu at turde spadsere i Haven, thi uagtet Smerterne er forbi, murrer det dog i Tnderne. Familien paa Basns er i disse Dage indbudte til / Baller og Middagsfester, rundt om, selv til det hiin Side Nstved liggende Gaun, der er ikke Tanke om at jeg kan tage med, og at sidde ganske ene paa den store Gaard er heller ikke lysteligt, jeg er derfor, vel indpakket, kjrt over til Holsteinborg, hvor jeg i Ro og Hyggelighed hos de venlige Mennesker her, bliver nogle Dage ind i det nye Aar, jeg haaber snart at fle mig bedre og bliver det Tilfldet, da lgger jeg Hjemveien over Sor, hvor De jo nok vil see mig en Dags Tid, De skal imidlertid endnu engang faae en lille Skrivelse herom. Gid at nu det ny Aar oprulle det Bedste for os hver isr, det Bedste for vort kjre danske Land. Hils Deres Sophie fra / mig; hils mine andre Venner i Sor. Om Gud vil at jeg lever, tnker jeg paa i Foraaret at flyve nogle Uger til Paris og der see den store Udstilling; - Mine Eventyr og Historier ere meget lste og jeg modtager mangen venlig Tak for disse. Et Brev fra gamle Fru Lsse har isr gldet mig, hun er som nyfdt igjen ved at have erholdt sit Syn. Nu Lev vel! kjre fortrffelige Fru Ingemann, Guds Glde og Velsignelse i den.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 305, billed 6850-53)